Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Improve Quality, Reduce Costs, Save Lives

Gert Westert _8942 Verkleind

IQ healthcare is als onderdeel van het Radboudumc  een wetenschappelijke afdeling die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Wij vinden dat iedere patiënt de zorg moet krijgen die volgens wetenschappelijke inzichten het beste is en die maximaal aansluit bij de waarden van de patiënt.

Dit doen wij door het uitvoeren van wetenschappelijke projecten, maar ook door het verzorgen van onderwijs op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ethiek in de zorg. Hiermee bereiken wij naast dienstverleners en beleidsmakers ook toekomstige zorgverleners.

Naast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs verricht IQ healthcare ook toegepast onderzoek. De onderscheidende waarde van ons toegepaste onderzoek ligt in de uitstekende wetenschappelijke inbedding binnen IQ healthcare als geheel. Dus ook voor beleidsadviserende opdrachten kunt u bij ons terecht.

IQ healthcare werkt doorlopend aan zo'n tachtig onderzoeksprojecten; veel nationale projecten, maar ook veel internationaal. We zijn betrokken bij vele onderwijsprogramma's. Een steeds belangrijker deel van ons werk doen we voor het eigen Radboud. De visie van het Radboudumc is ons op het lijf geschreven: aantoonbaar onderscheidend in kwaliteit, patiënt als belangrijkste partner in het zorgproces en doelmatigheid als publieke verantwoordelijkheid.

Continue zoeken we naar hoe zorg beter en veiliger kan. Tegelijkertijd zoeken we naar hoe de zorgkosten beheersbaar gemaakt kunnen worden. "Saving lives and costs" .  

Gert Westert
Afdelingshoofd IQ healthcare
Hoogleraar Kwaliteit van Zorg