Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Disclaimer

IQ healthcare is een afdeling van het Radboudumc te Nijmegen.

Aan de inhoud van alle webpagina's van IQ healthcare is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. IQ healthcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina's van IQ healthcare bevinden zich links naar externe websites. IQ healthcare, c.q. Radboudumc, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina's, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website IQ healthcare (www.iqhealthcare.nl)
Linken naar pagina's van IQ healthcare is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie (IQ healthcare en Radboudumc) niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat IQ healthcare toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: .
Doorlinken naar pagina's binnen de site van IQ healthcare is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina's van IQ healthcare en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van IQ healthcare.