Aanmelden voor onze nieuwsbrief

IQ Support

IQ Support is een gevarieerd team van hoogopgeleide onderzoeksmedewerkers en projectassisenten dat ondersteuning biedt in alle fasen van onderzoek. Het is onze missie onderzoekers te ondersteunen op een proactieve en innovatieve manier.

De onderzoeksmedewerkers verrichten onderzoekstaken binnen het projectteam en bieden tevens oplossingen voor structurele, afdelingsbrede vraagstukken. De projectassistenten ondersteunen de projectleiders. Beide doen dit vanuit een brede expertise.

Wij streven daarbij naar kwaliteit en continue verbetering door deskundigheidsbevordering, innovatie en het bewust zijn van de veranderende omgeving. In lijn met de visie van IQ healthcare - kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing - is het onze doelstelling continu inhoudelijke kennis en expertise te ontwikkelen.

Binnen IQ Support zijn expertgroepen opgericht om de kwaliteit van verschillende stappen in het onderzoeksproces te vergroten. Deze groepen hebben een adviserende en uitvoerende rol op één of meerdere onderzoeksgebieden.

IQ Support expertiseteams:

  • Literatuuronderzoek
  • Dataverzameling & Logistiek
  • Kwantitatieve analyse
  • Kwalitatief onderzoek 

 Download overzicht expertiseteams

Voor meer informatie kunt u contact zoeken via de mail:  Anne.vanderHidde@radboudumc.nl of telefonisch: +31 (0) 24 30 92388.