Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Onderwijs

De onderwijsambitie van IQ healthcare

IQ healthcare ziet het als haar taak om studenten mee op te leiden tot (tand)artsen, biomedisch wetenschappers en andere (zorg)professionals die in staat zijn om toegankelijke, persoonsgerichte, doelmatige en ethisch verantwoorde zorg te bieden aan patiënten en burgers. Zo voeren wij onze missie ook door in het onderwijs.

IQ healthcare heeft de ambitie om relevant en aantrekkelijk onderwijs te geven in uiteenlopende studies, zoals Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, in uiteenlopende studiefasen (BA, MA, Honours Academy, Winters/Summerschool), bij verschillende onderwijsinstellingen (Radboudumc, Radboud Health Academy en HAN), in uiteenlopende vormen (o.a. online-scholingsaanbod).

IQ healthcare streeft ernaar om via de onderwijscurricula en bij- en nascholing bij te dragen aan de vorming van studenten en professionals.

Onderwijscoördinatoren:
Dr. Hilly Calsbeek
Dr. Jos Kole

Secretariaat:
Gerdie van Uden, gerdie.vanuden@radboudumc.nl 
Jeannette Holtman, jeannette.holtman@radboudumc.nl