Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ethiek in de Zorgsector

In het kort

Type onderwijs: 
Opleiding
Startdatum:
09-01-2024
Alle opleidingsdata: 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur
Taal: 
Nederlands
Duur: 
3 – 6 maanden
Kosten: 
€ 6.545,00
Vakgebied: 
Gezondheid, zorg en welzijn; Persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en skills; Filosofie, religie en ethiek
Eindresultaat: 
Accreditatie
Locatie: 
Terrein van het Radboudumc, Nijmegen
Docent: 
Diverse docenten
Opleidingsvorm: 
Fysiek

 

De opleiding 

Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.

De opleiding is ontwikkeld voor hoger opgeleide professionals en managers in de zorgsector die zich willen verdiepen en bekwamen in de omgang met de ethische aspecten van hun werk. Ethiek in de Zorgsector wordt georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc.

De brochure van Ethiek in de Zorgsector 2024 is uit!

Klik hier voor de brochure.

31ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector- start 9 januari 2024

Zorg is intrinsiek ethisch. Soms is de morele dimensie makkelijk te herkennen, zoals bij vragen rond genetica, kunstmatige voortplanting of euthanasie. Maar ook in meer alledaagse praktijksituaties kunnen morele vragen ontstaan. Vragen over hoe we omgaan met onze kwetsbaarste medeburgers, over gezondheidsverschillen, personeelstekorten, werkdruk en eisende patiënten. Deze vraagstukken komen voort uit de vraag ‘wat is goede zorg?’ en over deze vraag gaat de opleiding Ethiek in de Zorgsector.

’De expertise en overdrachtskwaliteiten van de docenten en de afwisseling in werkvormen maken de lesdagen steeds tot een boeiende ervaring. De interacties met, en de input van, medestudenten met verschillende achtergronden en werkpraktijken ervaar ik als verrijkend.’, ‘De opleiding helpt me een kader te geven voor het doordenken van ethische dilemma’s en het nemen van beslissingen hierin. Er wordt een continue vertaalslag gemaakt van de theorie naar de praktijk… Het is een prettige leeromgeving met een diverse groep aan deelnemers, wat voor mij heeft bijgedragen om verder te kijken dan alleen mijn werk op de IC.’, ‘Deze opleiding biedt mij een unieke kans om mijn morele kompas verder te ontwikkelen en stelt mij in staat helderder te denken en te communiceren over de ethische vragen die ik tegenkom.’, ‘De invloedrijke filosofen bieden breder perspectief, het centraal stellen van ethiek is een bijzondere eye-opener! Met de verschillende toepassingen ontwikkel je vaardigheden. De persoonlijke ontwikkeling loopt er als een rode draad doorheen.’

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen een basis geeft om de ethische aspecten van hun werk te herkennen en hiermee aan de slag te gaan én mee te denken met de vraagstukken die hun organisatie raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

De opleiding bestaat uit 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNMG, SKGV en V&VN. Accreditatie voor andere beroepsgroepen kan op verzoek worden aangevraagd. 

Een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van het afnemend veld bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de afstemming met de diverse doelgroepen.

Inschrijven

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in de folder in te vullen en terug te sturen naar het adres dat op het inschrijfformulier vermeld staat. Inschrijven kan ook online via deze link. 

Contact: drs. Simone Naber, onderwijscoördinator Ethiek in de Zorgsector 

E-mail: simone.naber@radboudumc.nl

Website Ethiek in de zorgsector

 Twitter: @EthiekidZorgsec

 LinkedIn groep: Ethiek in de Zorgsector

Privacy statement