Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ethiek in de Zorgsector

Inschrijven voor de opleiding die in 2023 start is niet meer mogelijk, het maximale aantal deelnemers is inmiddels bereikt.

Het is wel mogelijk om uw interesse in de opleiding kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen of te e-mailen. U krijgt dan van ons bericht als de inschrijving voor 2024 start.

Inschrijven voor de opleiding van 2024 is mogelijk medio 2023.

 

In het kort

Type onderwijs: 
Opleiding
Startdatum:
10-1-2023
Alle opleidingsdata: Nadere info volgt
Taal: 
Nederlands
Duur: 
3 – 6 maanden
Kosten: 
€ 5.950,00
Vakgebied: 
Gezondheid, zorg en welzijn; Persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en skills; Filosofie, religie en ethiek
Eindresultaat: 
Accreditatie
Locatie: 
Nijmegen
Docent: 
Diverse docenten
Opleidingsvorm: 
Fysiek

De opleiding 

Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.

De opleiding is ontwikkeld voor hoger opgeleide professionals en managers in de zorgsector die zich willen verdiepen en bekwamen in de omgang met de ethische aspecten van hun werk. Ethiek in de Zorgsector wordt georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc.

De brochure van Ethiek in de Zorgsector 2023 is uit!

Klik hier voor de brochure.

29ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector- start 10 januari 2023

De bestrijding van de COVID-19-pandemie bracht zijn eigen morele vraagstukken voor de zorg met zich mee, vragen over veiligheid, vrijheid en welzijn. Maar de morele vraagstukken in de zorg zijn niet alleen van ‘deze tijd’. Soms is de morele dimensie makkelijk te herkennen, zoals bij vragen rond genetica, kunstmatige voortplanting of euthanasie. Maar ook in meer alledaagse praktijksituaties kunnen morele vragen ontstaan. Deze vraagstukken komen voort uit de vraag ‘wat is goede zorg?’. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met, soms verschillende, belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen. Over deze vraag gaat de opleiding Ethiek in de Zorgsector. 

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen een basis geeft om de ethische aspecten van hun werk te herkennen en hiermee aan de slag te gaan én mee te denken met de vraagstukken die hun organisatie raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg:

 “Wat ik prettig vind, is dat deze opleiding mij geen ‘kunstjes’ leert. Ik leer op een nieuwe manier denken, dialogen voeren en meerdere perspectieven belichten. Dat alles met een goed theoretisch kader, gepassioneerde docenten en veel ruimte voor eigen inbreng en reflectie.”;  “Ik leer intensief luisteren en goede vragen te stellen wat van meerwaarde is voor mijn beroepsuitoefening, mijn organisatie en ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling.”;  “Ik word uitgedaagd om, onder kundige begeleiding, mijn eigen kaders en denkpatronen te onderzoeken […] Daarnaast krijg ik in de opleiding de tools om dit bredere perspectief over te kunnen brengen op collega’s binnen mijn organisatie.”; “Ik word uitgenodigd om niet alleen te leren wat ethiek is, maar vooral ook om meteen al aan ethiek te doen.”

In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

Inschrijven

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in de folder in te vullen en terug te sturen naar het adres dat op het inschrijfformulier vermeld staat. Inschrijven kan ook online via deze link.

Accreditatie

Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing  door de KNMG, Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers en het  Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Accreditatie voor andere beroepsgroepen kan op verzoek worden aangevraagd.

Opzet

De opleiding bestaat uit 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen.

Een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van het afnemend veld bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de afstemming met de diverse doelgroepen.

Hoewel wij ernaar streven om de opleiding zoveel als mogelijk is op de gebruikelijke manier doorgang te laten vinden, kan het zijn dat, door de bijzondere omstandigheden waarin wij ons op dit moment bevinden door de COVID-19 pandemie, het onderwijs ook in 2023 (deels) in aangepaste vorm moet worden aangeboden. Wij raden u aan om onze algemene voorwaarden goed te lezen.

Contact: drs. Simone Naber, onderwijscoördinator Ethiek in de Zorgsector 

E-mail: simone.naber@radboudumc.nl

Website Ethiek in de zorgsector

 Twitter: @EthiekidZorgsec

 LinkedIn groep: Ethiek in de Zorgsector

Privacy statement