Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ethiek op instellingsniveau in het Radboud

Morele vragen doen zich niet alleen voor bij concrete beslissingen maar ook bij de ontwikkeling van instellingsbreed beleid. Dat vergt betrouwbare en goed verankerde vormen van overleg. De sectie Ethiek ondersteunt daarom de Commissie Ethiek. Deze commissie is een multidisciplinaire adviesgroep, bestaande uit onder meer clinici met een bijzondere belangstelling voor ethische vraagstukken. Zij geeft advies aan de Raad van Bestuur. Daarnaast bieden de medewerkers van de sectie Ethiek ondersteuning en hulp bij morele vragen op organisatieniveau.

De sectie Ethiek draagt tevens bij aan de beleidsvorming van de instelling in het licht van missie, kernwaarden en identiteit. Zij doet dit door middel van secretariële en onderzoeksmatige ondersteuning van de Commissie Identiteit. Deze Commissie heeft een adviserende taak aan de Raad van Bestuur, is multidisciplinair samengesteld, grotendeels met leden die voorgedragen zijn door beleids- en adviesorganen binnen het Radboudumc.

Als u meer informatie wenst, neem dan contact op met Dr. Jelle van Gurp, 024-30 98 203.