Nieuws

 • Afb Jos Kole Still 1.png
  (19-02-2024)

  Voor gewetensvolle gezondheidsprofessionals die de taal van de moraal spreken

  Onlangs werd Jos Kole, docent Ethiek bij de Onderwijs &Onderzoeksgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van IQ Health, geïnterviewd door het ComeniusNetwerk. Voor professionals in de gezondheidszorg is ethiek geen onderwerp waar je sigaarrokend in een leunstoel over nadenkt, maar een dagelijkse realiteit.
 • Foto Stef 2022
  (15-02-2024)

  Oratie Stef Groenewoud

  Op 2 juni 2023 aanvaardde dr. Stef Groenewoud (IQ Health) het ambt van bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.
 • Foto Harm-van-noort.jpg
  (14-02-2024)

  Junior penning voor Harm van Noort

  Verpleegkundig wetenschapper en onderzoeker Harm van Noort heeft de junior penning van het Radboudumc ontvangen voor zijn promotieonderzoek naar verpleegkundige voedingszorg. Als wetenschappelijk onderzoeker én verpleegkundige ziet Harm direct de impact van zijn onderzoek aan het bed van de patiënt. Meer eigen onderzoek betekent bovendien een beter carrièreperspectief voor verpleegkundigen én meer zeggenschap in het ziekenhuis.
 • Oerlemans A verkleind 2.jpg
  (14-02-2024)

  Prijs voor Platform Diversiteit in Geslacht en Gender

  Onlangs is de Hermesdorfprijs 2023 toegekend aan het Platform Diversiteit in Geslacht en Gender, een interfacultaire samenwerking waar dr. Anke Oerlemans vanuit de afdeling IQ Health deel van uitmaakt. Dit onderzoeksplatform bundelt kennis en expertise rond intersekse en trans thema’s vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines om samen vanuit een interdisciplinair perspectief onderzoek te doen. Met dat onderzoek willen de onderzoekers van het platform bijdragen om mensenrechten, inzichten uit genderstudies, sociale wetenschappen, ethiek, taal- en communicatiewetenschappen en politicologie in dialoog te laten gaan met het medisch discours.
 • (14-02-2024)

  Onderzoeksproject ‘Goede Zorg over de Bühne’ van start

  Het onderzoeksproject ‘Goede zorg over de bühne: via het theater naar betere levenseindezorg bij dementie met dementie’ is onlangs van start gegaan. In dit onderzoeksproject wordt een effectmeting gedaan van ‘Lang zal hij leven’, een interactieve theatervoorstelling over euthanasie bij dementie. Wat is het effect van deze voorstelling op de morele vorming van zorgverleners rond het levenseinde bij dementie? En welke regionale verschillen zijn er te vinden?
 • Kool Tijn 1_25%.jpg
  (14-02-2024)

  Passende zorg

  Op vrijdag 26 januari 2024 hield prof. dr. Tijn Kool zijn oratie getiteld Passende zorg.
 • Valesca1.png
  (02-11-2023)

  Nieuwe cursus ‘(De-)implementatieonderzoek’

  Ben je promovendus of postdoc en heb je interesse om meer te leren over (de-)implementatie en (de-)implementatieonderzoek? Geef je dan nu op om deel te nemen aan onze postacademische cursus “(De-) implementatieonderzoek”.
 • (27-06-2023)

  Nieuw boek over Peer Learning

  Onlangs is het boek Het coachen van peer learning in de gezondheidszorg van Marjo Maas en Anjo Markhorst uitgekomen. Een Peer Learning (PL) Groep is een groep professionals die gezamenlijk werken aan professionalisering, kwaliteitsverbetering en innovatie. Centraal staat het leren van elkaar aan de hand van vraagstukken uit de praktijk of de wetenschap. In dit boek richten de auteurs zich primair op het coachen van PL-groepen die werken aan een goede en verantwoorde gezondheidszorg.
 • (26-06-2023)

  Implementatie van een vroege overstap van antibiotica via het infuus naar oraal

  Het Radboudumc gaat aan de slag met het eerder overstappen naar orale antibiotica. Dr. Eva Verkerk, onderzoeker bij IQ healthcare, heeft een subsidie van ZonMw ontvangen om dit met het Antibiotica-team aan te pakken. Aan de hand van dit project wordt ze ook opgeleid tot implementatie science practitioner.
 • QR code_Beter Laten en Beter Doen_2023.png
  (01-06-2023)

  Stoppen met niet-gepaste verpleegkundige zorg bespaart leed, tijd en geld: Beter laten 2.0

  Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben in opdracht van ZonMw een nieuwe lijst met 67 verpleegkundige aanbevelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Wanneer verpleegkundigen zouden ophouden met deze handelingen is veel leed, geld en tijd te besparen. Die tijd kunnen verpleegkundigen dan besteden aan zaken die wel waardevol zijn voor de patiënt: passende zorg!
 • (25-04-2023)

  'Kankerzorg in netwerken; persoonsgericht graag!'

  Op vrijdag 14 april 2023 hield prof. dr. Rosella Hermens haar oratie getiteld 'Kankerzorg in netwerken; persoonsgericht graag!' Zij werd op 1 maart 2022 benoemd tot hoogleraar ‘Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • (08-02-2023)

  Grote EU-subsidie stimuleert gebruik van real world data voor toelating en vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

  Het UMC Groningen (prof. dr. Peter Mol, overall leider) and Radboudumc (prof. dr. Kit Roes, Methodologie, Afdeling Health Evidence) hebben een grote Horizon Europe subsidie ontvangen om beter gebruik van patient registries te maken bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarmee wordt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de tijdige beschikbaarheid voor de juiste patiënten verbeterd.
 • (08-02-2023)

  Drogisten gaan mensen erop wijzen om beter om te gaan met maagmiddelen

  Veel Nederlanders hebben wel eens last van maagklachten. Recent onderzoek van het Radboudumc, NIVEL en de NHG laat echter zien dat mensen vaak onnodig lang maagzuurremmers gebruiken. Om hen goed voor te lichten is er een keuzehulp gemaakt. In de keuzehulp leren mensen met maagklachten wat zij zelf kunnen doen aan hun klachten en welke risico’s het gebruik van maagzuurmedicatie met zich mee kan brengen.
 • (14-12-2022)

  Terugblik op congres Over de Bogen

  IQ healthcare, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hielden op 10 november jl. de eerste editie van het jaarlijkse congres Over de Bogen. Voortaan wordt dit congres gezamenlijk en jaarlijks als netwerkbijeenkomst in Nijmegen georganiseerd: voor en door verpleegkundigen, docenten, en opleiders in verpleegkunde.
 • Afbeelding bij project INFORM.png
  (14-12-2022)

  INFORM– verbeteren van fertiliteitscounseling bij jonge vrouwen met kanker

  Op 1 januari 2023 start een KWF implementatieonderzoek (14824), waarin de onderzoekers de informatievoorziening, doorverwijzing naar fertiliteitscounseling, fertiliteitscounseling zelf en het samen beslissen voor jonge vrouwen met kanker en een kinderwens gaan optimaliseren. Deze verbetering is nodig, omdat ondanks (inter)nationale richtlijnaanbevelingen en de Nederlandse SONCOS-normering niet iedere vrouw met kanker in de vruchtbare leeftijd vóór de start van de kankerbehandeling wordt geïnformeerd over haar risico op onvruchtbaarheid.
 • (14-12-2022)

  Horizon-subsidie van vijf miljoen euro voor onderzoek naar verbetering van patiëntveiligheid voor, tijdens en na de operatie

  De afdelingen Operatiekamers en IQ healthcare van het Radboudumc leiden samen met 9 Europese partners het SAFEST-project. Met een subsidie van 5 miljoen euro vanuit het Horizon-programma van de EU voor dit internationale onderzoeksproject wil het Radboudumc samen met negen partners uit zeven landen de perioperative patiëntveiligheid verbeteren. SAFEST heeft de ambitie om een beslissende rol te spelen in de verbetering van patiëntveiligheid en perioperatieve zorg, door de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van patiëntgerichte, evidence-based, gestandaardiseerde werkwijzen voor perioperatieve zorg in 10 ziekenhuizen en hun continuüm van zorgnetwerken in 5 EU-landen.
 • (10-11-2022)

  Paramedici als actieve partners in de zorg voor kwetsbare ouderen

  Veel beschikbare paramedische expertise wordt regelmatig niet benut als het gaat om het voorkomen van problemen bij thuiswonende ouderen, zoals ondervoeding en valproblematiek. Daarom is het belangrijk om huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen en paramedici structureel te laten samenwerken in lokale netwerken voor integrale zorg aan kwetsbare ouderen.
 • (21-09-2022)

  Nieuwe tool voor de behandeling van mensen met etalagebenen: KomPas

  Onlangs was IQ senior onderzoeker Thomas Hoogeboom te beluisteren bij de NOS radio 1 journaal. Hij lichtte daar KomPas toe, een data-gestuurde tool die fysiotherapeuten kunnen gebruiken om beter in te kunnen schatten welke uitkomsten mensen met etalagebenen mogen verwachten van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbehandeling.
 • (23-06-2022)

  Coach2Move’: hoogste waardering voor effectiviteit van het RIVM Loketgezondleven

  Het Loketgezondleven.nl van het RIVM biedt een Interventieoverzicht aan waarin te zien is welke erkende interventies voor volwassenen en ouderen zich substantieel richten op een of meerdere gezondheidsthema’s, zoals bewegen en stoppen met roken.
 • Infographic_Open2.PNG
  (23-06-2022)

  Online inzage in de huisartsenpraktijk: wat vinden patiënten en huisartsen?

  Met het OPEN-programma wil het ministerie van VWS stimuleren dat iedere inwoner van Nederland die dat wil, inzage krijgt in de eigen gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld via een patiëntportaal of een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
 • (08-02-2022)

  Kennisvragen bij uitkomstgerichte zorg

  Bij ZonMw gaan binnenkort een aantal projecten van start met onderzoek naar kennisvragen over uitkomstgerichte zorg. IQ healthcare is betrokken bij een aantal projecten daarvan.
 • (01-02-2022)

  Heeft marktwerking de zorg beter gemaakt? Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt

  Het Nederlandse model van gereguleerde marktwerking is uniek in de wereld. Nergens is er meer en intenser hervormd dan bij ons. Het heeft de zorg ontegenzeggelijk beter betaalbaar gemaakt, maar de vraag is of het ook de zorg betaalbaar beter heeft gemaakt?
 • (02-11-2021)

  Femke Atsma in de Volkskrant

  'Laten we niet polariseren, maar nóg beter voorlichten. Want onjuiste informatie en angst lijken nog steeds een rol te spelen bij de afwijzing van vaccinatie', zegt Femke Atsma in de Volkskrant van 1 november.
 • (25-10-2021)

  FindMyApps moet de wereld voor mensen met dementie weer een stukje groter maken

  In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde Yvonne Kerkhof het concept FindMyApps, een database met dementievriendelijke apps én een training voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. In haar onderzoek beschrijft ze de ontwikkeling, het testen en de evaluatie van de FindMyApps studie.
 • (25-10-2021)

  Telemonitoring bij chronisch hartfalen niet onverdeeld positief

  Om de stijgende zorgkosten binnen de perken te houden wordt digitalisering van de zorg vaak als oplossing gezien. Onderzoekers van het Radboudumc, waaronder Stefan Auener (junior onderzoeker bij IQ healthcare) onderzochten het gebruik van telemonitoring bij chronisch hartfalen. Dalen daardoor de ziekenhuisopnames en het bezoek aan de spoedeisende hulp? Soms wel, maar vaak ook niet. Soms nemen de zorgvraag en kosten zelfs toe. Er is meer inzicht nodig om telemonitoring succesvol in te kunnen voeren.
 • Getty_Huisman.jpg
  (12-10-2021)

  Getty Huisman-de Waal bij Stand van Nederland

  Op donderdag 7 oktober jl. was Getty Huisman-de Waal te zien bij het NPO2 programma Stand van Nederland. In deze aflevering onderzocht presentatrice Elen Demir waar de uitdagingen en kansen liggen om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief te houden. Ze ging daarover in gesprek met onder meer dr. Getty Huisman-de Waal, opgeleid als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en werkzaam als senior onderzoeker bij IQ healthcare.
 • Bruin M de.jpg (1)
  (21-07-2021)

  Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar Behavioural medicine & Health psychology - Radboudumc

  Met ingang van 1 maart 2021 is gedragswetenschapper Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar ‘Behavioural medicine & Health psychology’ aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op gezondheidsgedrag in de publieke en curatieve zorg.
 • (06-07-2021)

  Subsidie voor onderzoek IQ healthcare

  Het onderzoeksvoorstel "Navigating uncertainty in gender incongruence and differences in sex development” heeft €750.000 ontvangen van ZonMw, in het kader van het Open Competition 2021-programma. Dr. Anke Oerlemans (IQ healthcare) is een van de onderzoekers verbonden aan dit project.
 • (06-07-2021)

  Nieuwe methode om eierstokkanker te voorkómen

  Onderzoekers van het Radboudumc hebben onder leiding van Joanne de Hullu (Gynaecologische Oncologie), Rosella Hermens (IQ healthcare) en Nicoline Hoogerbrugge (Genetica) onderzoek gedaan naar het voorkómen van eierstokkanker bij vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie. Ze toonden aan dat de kwaliteit van leven bij deze vrouwen beter is na een eileiderverwijdering met uitgestelde eierstokverwijdering vergeleken met gelijktijdige eileider- en eierstokverwijdering.
 • Vermeulen Industrial Studios.jpg
  (06-07-2021)

  Hester Vermeulen was tafeldame

  Dat was ze niet bij Mathijs van Nieuwkerk maar bij de landelijke conferentie van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Deze conferentie vond plaats op 8 en 10 juni jl. Namens de V&VN schoof Hester (hoogleraar Verplegingswetenschappen bij IQ healthcare) aan als tafeldame. Samen beslissen was een belangrijk onderwerp tijdens deze talkshow, waarin ook indrukwekkende patiëntverhalen verweven waren. Hester brak een lans voor de rol van verpleegkundigen in het waardegesprek in het proces van samen beslissen.
 • Afbeelding logo nieuwe journal Stef Groenewoud.png
  (19-05-2021)

  Nieuw journal 'Research in Health Services & Regions'

  Onlangs is het journal 'Research in Health Services & Regions' (RHSR) gestart. Gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ healthcare dr. Stef Groenewoud is editor-in-chief van dit journal, samen met dr. Daniela Koller, dr. Dominik Graf von Stillfried en dr. Thèrése Stukel.
 • Jeurissen P.png
  (04-03-2021)

  Patrick Jeurissen visiting professor London School of Economics and Political Science

  Patrick Jeurissen is benoemd tot visiting professor aan de London School of Economics and Political Science, voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 1 maart 2024. Hij zal samenwerken met zijn collega's van LSE in onderzoek en onderwijs op het gebied van gezondheidszorgsystemen en hun fiscale houdbaarheid.
 • Foto Patrick_Jeurissen.jpg
  (17-11-2020)

  Benoeming Patrick Jeurissen

  Patrick Jeurissen, hoogleraar bij IQ healthcare, werd onlangs benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’, onder leiding van professor Mario Monti, president van de Bocconi Universiteit, Italië.
 • (17-11-2020)

  Radboudumc leidt onderzoek naar paramedische herstelzorg na COVID-19

  Een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium gaat in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 evalueren. De paramedische zorg die geëvalueerd gaat worden omvat oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en fysiotherapie in de eerste lijn. Vanuit het Radboudumc wordt de kar getrokken door projectleider Thomas Hoogeboom en hoogleraar Philip van der Wees van de leerstoel Paramedische Wetenschappen.
 • Afb bij Vitaminediagnostiek.png
  (17-11-2020)

  Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek

  In de huisartsenpraktijk worden regelmatig vitamine B12- en D-bepalingen aangevraagd, terwijl de indicaties vanuit de NHG-standaard beperkt zijn. In het programma Doen of Laten? werd in een eerder project met 200 huisartsen een vermindering van 20-25% in het aantal vitamine B12 en D-aanvragen gerealiseerd. Simpelweg door het vergroten van kennis bij zowel huisartsen als patiënten met folders, posters, een wachtkamerfilmpje, spiegelinformatie en een e-learning. Deze materialen zijn nu beschikbaar in een landelijk project voor alle huisartsen. Dit project heeft als doel over- en onderdiagnostiek van vitaminedeficiëntie te verminderen. Huisartsen kunnen eenvoudig en kosteloos deelnemen. Alle materialen zijn beschikbaar via onze website.
 • Boenink M.jpg
  (15-10-2020)

  Marianne Boenink benoemd tot hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg

  Gezondheidswetenschapper en filosoof Marianne Boenink is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg, aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.
 • (14-09-2020)

  IC-triage tijdens een crisis: wat zijn rechtvaardige keuzes?

  Dr. Gert Olthuis en dr. Anke Oerlemans van IQ healthcare hebben een subsidie ontvangen vanuit het ZonMw-Covid-programma voor hun project ‘IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek’. Het project van 20 maanden zal in oktober 2020 starten en wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. zorgverleners uit het Radboudumc, Bernhoven Ziekenhuis, Isala Klinieken en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • (14-09-2020)

  Subsidie richtlijnzorg voor mensen met etalagebenen

  ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens.
 • (30-06-2020)

  Simone van Dulmen bij Nieuwsuur over uitgestelde behandelingen door corona maatregelen

  Op zondag 28 juni was Simone van Dulmen te gast bij Nieuwsuur, waar zij inging op het feit dat uitgestelde behandelingen door de corona maatregelen niet altijd leiden tot gezondheidsproblemen.
 • (25-06-2020)

  Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies

  Door nieuwe manieren van werken in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuis Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. Dit staat in de zojuist gepubliceerde evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Foto Jos Kole.jpg
  (18-06-2020)

  Fellowship Jos Kole

  Onlangs werd bekend dat er voor het jaar 2020 20 nieuwe Comenius Senior Fellowships aanvragen gehonoreerd zijn, namens de Minister van OCW. Als universitair docent van het Radboudumc is dr. Jos Kole van IQ healthcare één van de gelukkigen die deze prestigieuze onderwijsbeurs ontvangt.
 • Afbeelding Meten-in-de-praktijk.jpg
  (18-06-2020)

  Nieuwe editie Meten in de praktijk

  In de dagelijkse zorg hebben verpleegkundigen net als andere zorgprofessionals veel vragen. Wat wil een patiënt bereiken? Waar gaan we aan werken? Wat zijn de effecten van de zorg? Moet de behandeling worden bijgesteld?
 • (18-06-2020)

  Webinar

  De International Psychogeriatric Association (IPA) en INTERDEM (Europese groep onderzoekers Psychosociale INTERventies bij Dementie) hebben op 23 mei jl. een webinar gepresenteerd getiteld: “Covid-19: Social distancing and its impact on social and mental health of the elderly population”.
 • (18-06-2020)

  Moreel beraad op de IC: maatwerk

  Zorg verlenen in tijden van COVID-19 is heel ingrijpend voor alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je zorgverleners helpt om te gaan met morele stress.
 • (18-06-2020)

  Aanbevelingen fysiotherapie voor patiënten met COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

  Om patiënten met COVID-19 te begeleiden in hun herstel zijn er onlangs aanbevelingen opgesteld voor fysiotherapeuten. Vanuit IQ healthcare (leerstoel Paramedische Wetenschapen) en de afdeling Revalidatie hebben Ward Heij, Niek Koenders en Philip van der Wees een bijdrage geleverd aan deze aanbevelingen, die door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn gepubliceerd als standpunt.
 • Improving patient care 3rd edtion.jpg
  (13-05-2020)

  Improving Patient Care: The Implementation of Change in Health Care, 3rd Edition

  Improving Patient Care equips professionals and policymakers with the knowledge required to successfully optimize health care practice.
 • Afbeelding Hester oratie.jpg
  (26-03-2019)

  Oratie Hester Vermeulen ‘Beter laten, beter maken, beter doen’

  Op vrijdag 1 maart jl. gaf Hester Vermeulen haar oratie in een overvolle Aula van de Radboud Universiteit. De leerstoel Verplegingswetenschap met de naam ‘Excellence in nursing’ levert een bijdrage aan excellente essentiële zorg voor patiënten en hun familie en professionalisering en academisering van de verpleegkunde. In haar oratie legde ze het accent op de mensen en organisaties met wie en welke organisaties de leerstoel samenwerkt aan onderzoek, onderwijs en praktijk.
 • afbeeling PWS.png
  (26-03-2019)

  Een digitaal expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen:

  Met de komst van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ) werden ontwikkelingen rond expertisecentra voor zeldzame aandoeningen bespoedigd. De lancering van het masterplan voor een Nederlands expertisecentrum Prader-Willi syndroom (2013) door IQ healthcare, werd deels ingehaald door deze ontwikkelingen. Het masterplan beschreef echter tevens een leidraad voor de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform. Met deze leidraad werd dit digitale kennisplatform in 2016 gerealiseerd.
 • (13-03-2019)

  Uitrol Coach2Move in VS

  Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en Dr. Thomas Hoogeboom brachten onlangs een bezoek aan de School of Medicine van de University of Utah in de Verenigde Staten. Onderzoekers aan de University of Utah willen de kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapie aanpak (Coach2Move) aanpassen naar het Amerikaanse zorgsysteem en hebben hiervoor een subsidie verworven van 800.000 US dollar.