Nieuws

 • Bruin M de.jpg (1)
  (21-07-2021)

  Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar Behavioural medicine & Health psychology - Radboudumc

  Met ingang van 1 maart 2021 is gedragswetenschapper Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar ‘Behavioural medicine & Health psychology’ aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op gezondheidsgedrag in de publieke en curatieve zorg.
 • (06-07-2021)

  Subsidie voor onderzoek IQ healthcare

  Het onderzoeksvoorstel "Navigating uncertainty in gender incongruence and differences in sex development” heeft €750.000 ontvangen van ZonMw, in het kader van het Open Competition 2021-programma. Dr. Anke Oerlemans (IQ healthcare) is een van de onderzoekers verbonden aan dit project.
 • (06-07-2021)

  Nieuwe methode om eierstokkanker te voorkómen

  Onderzoekers van het Radboudumc hebben onder leiding van Joanne de Hullu (Gynaecologische Oncologie), Rosella Hermens (IQ healthcare) en Nicoline Hoogerbrugge (Genetica) onderzoek gedaan naar het voorkómen van eierstokkanker bij vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie. Ze toonden aan dat de kwaliteit van leven bij deze vrouwen beter is na een eileiderverwijdering met uitgestelde eierstokverwijdering vergeleken met gelijktijdige eileider- en eierstokverwijdering.
 • Vermeulen Industrial Studios.jpg
  (06-07-2021)

  Hester Vermeulen was tafeldame

  Dat was ze niet bij Mathijs van Nieuwkerk maar bij de landelijke conferentie van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Deze conferentie vond plaats op 8 en 10 juni jl. Namens de V&VN schoof Hester (hoogleraar Verplegingswetenschappen bij IQ healthcare) aan als tafeldame. Samen beslissen was een belangrijk onderwerp tijdens deze talkshow, waarin ook indrukwekkende patiëntverhalen verweven waren. Hester brak een lans voor de rol van verpleegkundigen in het waardegesprek in het proces van samen beslissen.
 • Afbeelding logo nieuwe journal Stef Groenewoud.png
  (19-05-2021)

  Nieuw journal 'Research in Health Services & Regions'

  Onlangs is het journal 'Research in Health Services & Regions' (RHSR) gestart. Gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ healthcare dr. Stef Groenewoud is editor-in-chief van dit journal, samen met dr. Daniela Koller, dr. Dominik Graf von Stillfried en dr. Thèrése Stukel.
 • Jeurissen P.png
  (04-03-2021)

  Patrick Jeurissen visiting professor London School of Economics and Political Science

  Patrick Jeurissen is benoemd tot visiting professor aan de London School of Economics and Political Science, voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 1 maart 2024. Hij zal samenwerken met zijn collega's van LSE in onderzoek en onderwijs op het gebied van gezondheidszorgsystemen en hun fiscale houdbaarheid.
 • Lagerugpijn.jpg
  (25-01-2021)

  Hardnekkige lagerugpijn tegengaan vergt een lange adem en ''dokter Google is een slechte raadgever"

  Om meer grip te krijgen op de behandeling van lagerugpijn vergeleken IQ onderzoekers Koen Verburg, Simone van Dulmen en Philip van der Wees in de voorbije periode de uitkomsten van een behandeling voor lagerugpijn in ruim 70.000 patiëntendossiers.
 • Foto Patrick_Jeurissen.jpg
  (17-11-2020)

  Benoeming Patrick Jeurissen

  Patrick Jeurissen, hoogleraar bij IQ healthcare, werd onlangs benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’, onder leiding van professor Mario Monti, president van de Bocconi Universiteit, Italië.
 • (17-11-2020)

  Radboudumc leidt onderzoek naar paramedische herstelzorg na COVID-19

  Een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium gaat in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 evalueren. De paramedische zorg die geëvalueerd gaat worden omvat oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en fysiotherapie in de eerste lijn. Vanuit het Radboudumc wordt de kar getrokken door projectleider Thomas Hoogeboom en hoogleraar Philip van der Wees van de leerstoel Paramedische Wetenschappen.
 • Afb bij Vitaminediagnostiek.png
  (17-11-2020)

  Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek

  In de huisartsenpraktijk worden regelmatig vitamine B12- en D-bepalingen aangevraagd, terwijl de indicaties vanuit de NHG-standaard beperkt zijn. In het programma Doen of Laten? werd in een eerder project met 200 huisartsen een vermindering van 20-25% in het aantal vitamine B12 en D-aanvragen gerealiseerd. Simpelweg door het vergroten van kennis bij zowel huisartsen als patiënten met folders, posters, een wachtkamerfilmpje, spiegelinformatie en een e-learning. Deze materialen zijn nu beschikbaar in een landelijk project voor alle huisartsen. Dit project heeft als doel over- en onderdiagnostiek van vitaminedeficiëntie te verminderen. Huisartsen kunnen eenvoudig en kosteloos deelnemen. Alle materialen zijn beschikbaar via onze website.
 • Boenink M.jpg
  (15-10-2020)

  Marianne Boenink benoemd tot hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg

  Gezondheidswetenschapper en filosoof Marianne Boenink is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg, aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.
 • (24-09-2020)

  Patiënten en fysiotherapeuten gebaat bij vergelijken van resultaten om kwaliteit van zorg te verbeteren

  Door de uitkomsten van behandelingen van patiënten met elkaar te vergelijken, kunnen fysiotherapeuten de resultaten van hun behandelingen zichtbaar maken en waar nodig verder verbeteren. Om dit te doen zijn samen met 1.400 eerstelijns fysiotherapeuten kwaliteitsindicatoren ontwikkeld onder leiding van IQ healthcare, onderzoeksafdeling van het Radboudumc.
 • (14-09-2020)

  IC-triage tijdens een crisis: wat zijn rechtvaardige keuzes?

  Dr. Gert Olthuis en dr. Anke Oerlemans van IQ healthcare hebben een subsidie ontvangen vanuit het ZonMw-Covid-programma voor hun project ‘IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek’. Het project van 20 maanden zal in oktober 2020 starten en wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. zorgverleners uit het Radboudumc, Bernhoven Ziekenhuis, Isala Klinieken en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • (14-09-2020)

  Subsidie richtlijnzorg voor mensen met etalagebenen

  ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens.
 • (30-06-2020)

  Simone van Dulmen bij Nieuwsuur over uitgestelde behandelingen door corona maatregelen

  Op zondag 28 juni was Simone van Dulmen te gast bij Nieuwsuur, waar zij inging op het feit dat uitgestelde behandelingen door de corona maatregelen niet altijd leiden tot gezondheidsproblemen.
 • (25-06-2020)

  Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies

  Door nieuwe manieren van werken in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuis Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. Dit staat in de zojuist gepubliceerde evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Foto Jos Kole.jpg
  (18-06-2020)

  Fellowship Jos Kole

  Onlangs werd bekend dat er voor het jaar 2020 20 nieuwe Comenius Senior Fellowships aanvragen gehonoreerd zijn, namens de Minister van OCW. Als universitair docent van het Radboudumc is dr. Jos Kole van IQ healthcare één van de gelukkigen die deze prestigieuze onderwijsbeurs ontvangt.
 • Afbeelding Meten-in-de-praktijk.jpg
  (18-06-2020)

  Nieuwe editie Meten in de praktijk

  In de dagelijkse zorg hebben verpleegkundigen net als andere zorgprofessionals veel vragen. Wat wil een patiënt bereiken? Waar gaan we aan werken? Wat zijn de effecten van de zorg? Moet de behandeling worden bijgesteld?
 • (18-06-2020)

  Webinar

  De International Psychogeriatric Association (IPA) en INTERDEM (Europese groep onderzoekers Psychosociale INTERventies bij Dementie) hebben op 23 mei jl. een webinar gepresenteerd getiteld: “Covid-19: Social distancing and its impact on social and mental health of the elderly population”.
 • (18-06-2020)

  Moreel beraad op de IC: maatwerk

  Zorg verlenen in tijden van COVID-19 is heel ingrijpend voor alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je zorgverleners helpt om te gaan met morele stress.
 • (18-06-2020)

  Aanbevelingen fysiotherapie voor patiënten met COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

  Om patiënten met COVID-19 te begeleiden in hun herstel zijn er onlangs aanbevelingen opgesteld voor fysiotherapeuten. Vanuit IQ healthcare (leerstoel Paramedische Wetenschapen) en de afdeling Revalidatie hebben Ward Heij, Niek Koenders en Philip van der Wees een bijdrage geleverd aan deze aanbevelingen, die door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn gepubliceerd als standpunt.
 • Improving patient care 3rd edtion.jpg
  (13-05-2020)

  Improving Patient Care: The Implementation of Change in Health Care, 3rd Edition

  Improving Patient Care equips professionals and policymakers with the knowledge required to successfully optimize health care practice.
 • (22-04-2020)

  Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

  het uitbreken van het coronavirus COVID-9 heeft op korte ­termijn grote invloed op de zorg, zowel financieel als organisatorisch. En waarschijnlijk zal het virus ook consequenties hebben voor hoe de zorg zich op de middellange termijn zal ontwikkelen.
 • Afbeelding bij nieuwsitem Hoogeboom.jpg
  (16-03-2020)

  People-like-me behandeling bij etalagebenen

  Het Radboudumc heeft, samen met de Universiteit van Colorado, ClaudicatioNet en Harteraad, een methode ontwikkeld om mensen met etalagebenen (een vaatziekte waarbij de slagaderen in het been zijn vernauwd) op een betere manier te behandelen.
 • Cover nieuwe boek Maud Graff.png
  (03-03-2020)

  Nieuw boek over ergotherapie bij ouderen

  Nieuw boek over ergotherapie bij ouderen Onlangs is een nieuw internationaal boek uitgekomen: “Occupational therapy for older people”, in het Nederlands “Ergotherapie bij ouderen”. Het boek beschrijft ergotherapie interventies bij ouderen in de eerstelijnszorg, de intensive care, de revalidatie, het verpleeghuis, de palliatieve zorg en toekomstperspectief.
 • Doen of laten logo.png
  (29-01-2020)

  Nieuwe resultaten project Doen of laten: Huisartsen vragen weinig foto’s aan bij rugklachten

  De meeste huisartsen vragen zelden een foto aan voor een patiënt met lage rugpijn zonder ernstige symptomen. Hiermee scoort Nederland beter dan andere westerse landen zoals Canada en de Verenigde staten. Zo'n foto draagt namelijk niet bij aan de behandeling, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, het LUMC en Coöperatie VGZ. Bij een kleine groep blijkt er echter ruimte voor verbetering.
 • B Berden resized.jpg
  (28-11-2019)

  Bart Berden benoemd tot hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg bij IQ healthcare

  Bestuursvoorzitter van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en arts dr. Bart Berden is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij is toegevoegd aan het wetenschappelijk team van IQ healthcare dat zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek
 • (28-10-2019)

  Rapport Praktijkvariatie acht aandoeningen

  In de periode 2017-2019 heeft de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc in opdracht van de Patiëntenfederatie en in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland praktijkvariatie binnen de medisch specialistische zorg onderzocht. In dit project is een belangrijke stap gezet in het dossier praktijkvariatie.
 • Afbeelding Hester oratie.jpg
  (26-03-2019)

  Oratie Hester Vermeulen ‘Beter laten, beter maken, beter doen’

  Op vrijdag 1 maart jl. gaf Hester Vermeulen haar oratie in een overvolle Aula van de Radboud Universiteit. De leerstoel Verplegingswetenschap met de naam ‘Excellence in nursing’ levert een bijdrage aan excellente essentiële zorg voor patiënten en hun familie en professionalisering en academisering van de verpleegkunde. In haar oratie legde ze het accent op de mensen en organisaties met wie en welke organisaties de leerstoel samenwerkt aan onderzoek, onderwijs en praktijk.
 • afbeeling PWS.png
  (26-03-2019)

  Een digitaal expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen:

  Met de komst van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ) werden ontwikkelingen rond expertisecentra voor zeldzame aandoeningen bespoedigd. De lancering van het masterplan voor een Nederlands expertisecentrum Prader-Willi syndroom (2013) door IQ healthcare, werd deels ingehaald door deze ontwikkelingen. Het masterplan beschreef echter tevens een leidraad voor de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform. Met deze leidraad werd dit digitale kennisplatform in 2016 gerealiseerd.
 • (13-03-2019)

  Uitrol Coach2Move in VS

  Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en Dr. Thomas Hoogeboom brachten onlangs een bezoek aan de School of Medicine van de University of Utah in de Verenigde Staten. Onderzoekers aan de University of Utah willen de kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapie aanpak (Coach2Move) aanpassen naar het Amerikaanse zorgsysteem en hebben hiervoor een subsidie verworven van 800.000 US dollar.
 • Fotocollage.png
  (29-05-2018)

  Verslag Celsus conferentie 2018

  Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.