Nieuws

 • (14-09-2020)

  IC-triage tijdens een crisis: wat zijn rechtvaardige keuzes?

  Dr. Gert Olthuis en dr. Anke Oerlemans van IQ healthcare hebben een subsidie ontvangen vanuit het ZonMw-Covid-programma voor hun project ‘IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek’. Het project van 20 maanden zal in oktober 2020 starten en wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. zorgverleners uit het Radboudumc, Bernhoven Ziekenhuis, Isala Klinieken en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • (14-09-2020)

  Subsidie richtlijnzorg voor mensen met etalagebenen

  ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens.
 • (30-06-2020)

  Simone van Dulmen bij Nieuwsuur over uitgestelde behandelingen door corona maatregelen

  Op zondag 28 juni was Simone van Dulmen te gast bij Nieuwsuur, waar zij inging op het feit dat uitgestelde behandelingen door de corona maatregelen niet altijd leiden tot gezondheidsproblemen.
 • (25-06-2020)

  Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies

  Door nieuwe manieren van werken in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuis Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. Dit staat in de zojuist gepubliceerde evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Foto Jos Kole.jpg
  (18-06-2020)

  Fellowship Jos Kole

  Onlangs werd bekend dat er voor het jaar 2020 20 nieuwe Comenius Senior Fellowships aanvragen gehonoreerd zijn, namens de Minister van OCW. Als universitair docent van het Radboudumc is dr. Jos Kole van IQ healthcare één van de gelukkigen die deze prestigieuze onderwijsbeurs ontvangt.
 • Afbeelding Meten-in-de-praktijk.jpg
  (18-06-2020)

  Nieuwe editie Meten in de praktijk

  In de dagelijkse zorg hebben verpleegkundigen net als andere zorgprofessionals veel vragen. Wat wil een patiënt bereiken? Waar gaan we aan werken? Wat zijn de effecten van de zorg? Moet de behandeling worden bijgesteld?
 • (18-06-2020)

  Webinar

  De International Psychogeriatric Association (IPA) en INTERDEM (Europese groep onderzoekers Psychosociale INTERventies bij Dementie) hebben op 23 mei jl. een webinar gepresenteerd getiteld: “Covid-19: Social distancing and its impact on social and mental health of the elderly population”.
 • (18-06-2020)

  Moreel beraad op de IC: maatwerk

  Zorg verlenen in tijden van COVID-19 is heel ingrijpend voor alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je zorgverleners helpt om te gaan met morele stress.
 • (18-06-2020)

  Aanbevelingen fysiotherapie voor patiënten met COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

  Om patiënten met COVID-19 te begeleiden in hun herstel zijn er onlangs aanbevelingen opgesteld voor fysiotherapeuten. Vanuit IQ healthcare (leerstoel Paramedische Wetenschapen) en de afdeling Revalidatie hebben Ward Heij, Niek Koenders en Philip van der Wees een bijdrage geleverd aan deze aanbevelingen, die door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn gepubliceerd als standpunt.
 • Improving patient care 3rd edtion.jpg
  (13-05-2020)

  Improving Patient Care: The Implementation of Change in Health Care, 3rd Edition

  Improving Patient Care equips professionals and policymakers with the knowledge required to successfully optimize health care practice.
 • (22-04-2020)

  Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

  het uitbreken van het coronavirus COVID-9 heeft op korte ­termijn grote invloed op de zorg, zowel financieel als organisatorisch. En waarschijnlijk zal het virus ook consequenties hebben voor hoe de zorg zich op de middellange termijn zal ontwikkelen.
 • Afbeelding bij nieuwsitem Hoogeboom.jpg
  (16-03-2020)

  People-like-me behandeling bij etalagebenen

  Het Radboudumc heeft, samen met de Universiteit van Colorado, ClaudicatioNet en Harteraad, een methode ontwikkeld om mensen met etalagebenen (een vaatziekte waarbij de slagaderen in het been zijn vernauwd) op een betere manier te behandelen.
 • Cover nieuwe boek Maud Graff.png
  (03-03-2020)

  Nieuw boek over ergotherapie bij ouderen

  Nieuw boek over ergotherapie bij ouderen Onlangs is een nieuw internationaal boek uitgekomen: “Occupational therapy for older people”, in het Nederlands “Ergotherapie bij ouderen”. Het boek beschrijft ergotherapie interventies bij ouderen in de eerstelijnszorg, de intensive care, de revalidatie, het verpleeghuis, de palliatieve zorg en toekomstperspectief.
 • Doen of laten logo.png
  (29-01-2020)

  Nieuwe resultaten project Doen of laten: Huisartsen vragen weinig foto’s aan bij rugklachten

  De meeste huisartsen vragen zelden een foto aan voor een patiënt met lage rugpijn zonder ernstige symptomen. Hiermee scoort Nederland beter dan andere westerse landen zoals Canada en de Verenigde staten. Zo'n foto draagt namelijk niet bij aan de behandeling, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, het LUMC en Coöperatie VGZ. Bij een kleine groep blijkt er echter ruimte voor verbetering.
 • B Berden resized.jpg
  (28-11-2019)

  Bart Berden benoemd tot hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg bij IQ healthcare

  Bestuursvoorzitter van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en arts dr. Bart Berden is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij is toegevoegd aan het wetenschappelijk team van IQ healthcare dat zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek
 • (28-10-2019)

  Rapport Praktijkvariatie acht aandoeningen

  In de periode 2017-2019 heeft de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc in opdracht van de Patiëntenfederatie en in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland praktijkvariatie binnen de medisch specialistische zorg onderzocht. In dit project is een belangrijke stap gezet in het dossier praktijkvariatie.
 • (16-04-2019)

  Tijn Kool bij Radio EenVandaag

  Op maandag 15 april was Tijn Kool te gast bij Radio EenVandaag, waar hij inging op de stelling dat de helft van handelingen in ziekenhuizen geen bewezen nut zou hebben.
 • Afbeelding Hester oratie.jpg
  (26-03-2019)

  Oratie Hester Vermeulen ‘Beter laten, beter maken, beter doen’

  Op vrijdag 1 maart jl. gaf Hester Vermeulen haar oratie in een overvolle Aula van de Radboud Universiteit. De leerstoel Verplegingswetenschap met de naam ‘Excellence in nursing’ levert een bijdrage aan excellente essentiële zorg voor patiënten en hun familie en professionalisering en academisering van de verpleegkunde. In haar oratie legde ze het accent op de mensen en organisaties met wie en welke organisaties de leerstoel samenwerkt aan onderzoek, onderwijs en praktijk.
 • afbeeling PWS.png
  (26-03-2019)

  Een digitaal expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen:

  Met de komst van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ) werden ontwikkelingen rond expertisecentra voor zeldzame aandoeningen bespoedigd. De lancering van het masterplan voor een Nederlands expertisecentrum Prader-Willi syndroom (2013) door IQ healthcare, werd deels ingehaald door deze ontwikkelingen. Het masterplan beschreef echter tevens een leidraad voor de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform. Met deze leidraad werd dit digitale kennisplatform in 2016 gerealiseerd.
 • (25-03-2019)

  Wereldwijd eerste Mensgerichte Zorg Persoons-Award uitgereikt aan Jan Kremer

  Jan Kremer ontving de award voor zijn prestaties als zorgprofessional, onderzoeker, docent en nationaal beleidsmaker en voor al het werk dat hij levert voor betere zorg, in partnerschap met de patiënt of cliënt.
 • (25-03-2019)

  EU subsidie voor PATSAFE project

  Het EU Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme heeft onlangs het projectvoorstel “Developing the University of Tartu to a well-networked PATient SAFEty research center in Estonia” gehonoreerd.
 • (19-03-2019)

  Onderzoek naar gebruik van Vektisdata voor toezicht door IGJ

  Databases zoals die van de zorgverzekeraars, Vektis, kunnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) helpen bij het risicotoezicht op vrijgevestigde beroepsbeoefenaren. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van IQ healthcare van het Radboudumc en het Amsterdam Public Health research institute. De onderzoekers hebben drie indicatoren geselecteerd die iets zeggen over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Voor deze indicatoren is gekeken hoe huisartsenpraktijken daarop scoorden.
 • (13-03-2019)

  Uitrol Coach2Move in VS

  Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en Dr. Thomas Hoogeboom brachten onlangs een bezoek aan de School of Medicine van de University of Utah in de Verenigde Staten. Onderzoekers aan de University of Utah willen de kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapie aanpak (Coach2Move) aanpassen naar het Amerikaanse zorgsysteem en hebben hiervoor een subsidie verworven van 800.000 US dollar.
 • Afbeelding bij Coach2move subsidie.jpg
  (06-02-2019)

  Subsidie omzetten Coach2Move naar Amerikaans zorgsysteem

  Samen met de University van Utah vertalen prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en dr. Thomas Hoogeboom het kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapieprogramma Coach2Move naar het Amerikaanse zorgsysteem. Hiervoor hebben ze een subsidie ontvangen van de Agency for Healthcare Research and Quality. De grootste uitdaging in dit project zal waarschijnlijk liggen in de complexe inrichting van het Amerikaanse zorgsysteem alsook de inactiverend gebouwde Amerikaanse omgeving (weinig tot geen fietspaden of winkels/familie op loopafstand).
 • (14-01-2019)

  Onderzoek naar gebruik van textmining door IGJ

  Automatische tekstanalysetechnieken (textmining) bieden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de mogelijkheid om klachten die bij haar binnenkomen te doorzoeken. Zo kan zij eventuele trends en patronen vinden die meer inzicht geven in de aard en de relevantie van de klachten.
 • (15-11-2018)

  Terugblik symposium 'Better care, network care?' 2 november

  Op 2 november organiseerde IQ healthcare binnen het verband van het Radboud Institute for Health Sciences het symposium 'Better care, network care?' over adequate netwerkzorg.
 • Graff Maud 1 verkleind.jpg
  (06-09-2018)

  Maud Graff, Nederlands eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie

  Maud Graff is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De leerstoel - de eerste in Nederland - wordt gefinancierd door Ergotherapie Nederland.
 • Fotocollage.png
  (29-05-2018)

  Verslag Celsus conferentie 2018

  Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.
 • (25-11-2015)

  Klachten en diagnoses van Patiënten op spoedposten in Nederland

  een vergelijkende studie van geïntegreerde Spoedeisende hulpen(SEH) en huisartsenposten(HAP’s).
 • (25-11-2015)

  Factoren van invloed op het zorggebruik in verschillende zorgsystemen

  Een internationale analyse van patiëntengegevens van 34 landen - In dit internationale onderzoek hebben we gekeken naar de geneigdheid van mensen om zorg te zoeken bij ernstige en minder ernstige klachten. We hebben gekeken of dit verschilt tussen landen, waar dit door beïnvloed wordt en of het leidt tot meer zorggebruik.
 • (25-11-2015)

  Eenduidige visie op palliatieve zorg bij dementie ontbreekt

  De identificatie van de palliatieve fase bij mensen met dementie in 6 landen