Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Doelmatige innovatie in de zorg

Het rapport ‘doelmatige innovatie in de zorg’ is geschreven in opdracht van het Ministerie van Financiën ter ondersteuning van het Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO) ‘Innovatie in de zorg’. De centrale vraagstelling van de IBO was: Wat is het meest effectieve overheidsbeleid om de totstandkoming van doelmatige innovaties in de zorg en de implementatie daarvan te bevorderen? 

Om de IBO werkgroep te ondersteunen hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. In het rapport gaan we in op de relatie tussen innovatie en zorgkosten, en welke rol doelmatigheid nationaal en internationaal speelt bij de toelating van innovaties tot het verzekerde pakket. Ook op het niveau van adoptie door de zorgaanbieder bekijken we de mogelijke rol van doelmatigheid. Tenslotte worden drie casussen besproken die de problematiek rond doelmatigheid van innovatie illustreren.”
Ons rapport vormt een bijlage bij de IBO rapportage. De volledige IBO rapportage kunt u vinden op de website van de overheid.

< terug naar het overzicht