Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Eindrapport Verdringing

Met een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek laten onderzoekers zien dat verdringing een diffuus proces is, en dat de opname van nieuwe kostbare behandelingen niet direct te herleiden zijn tot verdringing van waardevolle zorg.

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft IQ healthcare samen met de afdelingen Health Evidence van het Radboudumc, Ecorys Nederland, het Julius Centrum Utrecht en de Universiteit van Maastricht onderzoek gedaan naar verdringingseffecten in de ziekenhuiszorg als gevolg van nieuwe kostbare behandelingen. Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek laat zien dat verdringing een diffuus proces is, en dat de opname van nieuwe kostbare behandelingen niet direct te herleiden zijn tot verdringing van waardevolle zorg. Kwalitatief onderzoek (6 casussen en 84 interviews) laat zien hoe zorgverleners, bestuurders en zorgverzekeraars omgaan met de kostendruk die gepaard gaat met kostbare behandelingen, en welke keuzes dientengevolge worden gemaakt. Een kwantitatief onderzoek schat hoeveel gezondheid gemiddeld verloren gaat in de ziekenhuiszorg als zorginnovaties uit het ziekenhuisbudget worden gefinancierd.

Ga naar het eindrapport Verdringing
Bijlagen bij het eindrapport verdringing
Opportuniteitskosten van Orkambi, een illustratie voor het gebruik van POINT 1.0.

Met de tool POINT 1.0. die de uitkomsten van dit rapport gebruikt om verdringingseffecten in één oogopslag zichtbaar te maken.


Ga naar de gebruikershandleiding POINT 1.0 2018
 

< terug naar het overzicht