Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Onderzoek naar infectiepreventie in onderwijscurricula

Komt infectiepreventie aan bod in de opleidingen Verpleegkunde? En zo ja: hoe? Anita Huis en Irma Maassen van IQ healthcare onderzochten het namens GAIN (het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie). Dat gebeurde na signalen uit diverse zorgorganisaties dat stagiairs niet altijd thuis zijn in de regels rondom infectiepreventie. De uitkomsten vormen de basis voor een landelijk project om infectiepreventie een prominentere plek te geven in de curricula van mbo en hbo.

Het onderzoek bestond uit een enquête en interviews. In totaal 733 verpleegkundigen-in-opleiding van 37 onderwijsinstellingen vulden de vragenlijst in. Ruim 18% van de studenten meldden dat er binnen hun opleiding geen aandacht was voor infectiepreventie. Meer dan een derde van deze groep is zij-instromer of volgt een verkort traject. Omdat infectiepreventie vooral in het eerste jaar aan bod komt, kan het zijn dat niet-reguliere studenten het onderwerp daardoor mislopen. Anita en Irma namen daarnaast interviews af bij 3 mbo- en 3 hbo-opleidingen.

Uitkomsten
Handhygiëne en persoonlijke hygiëne komen op de meeste scholen wel aan bod. Andere onderwerpen scoorden maar matig. Dan gaat het bijvoorbeeld om antibioticaresistentie en BRMO’s of om persoonlijke beschermingsmiddelen. Thema’s die in de opleidingen echt gemist worden, zijn onder andere aandacht voor infectieziekten en aanspreekgedrag.

Aanbevelingen
De onderzoekers doen in het rapport een aantal aanbevelingen. Meer herhaling in het curriculum is er één van. Verder wordt bijvoorbeeld genoemd: meer verdieping en meer aandacht voor BRMO’s.

Landelijk project
Binnenkort start een landelijk project om infectiepreventie een prominentere plek te geven in de opleidingen. Alle zorgnetwerken werken daarin samen. De rapportage van Anita en Irma vormt de basis voor het project. Het doel is om leerdoelen te formuleren rondom infectiepreventie. Die worden vervolgens voorgelegd aan de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen.

Meer weten? Lees hier het onderzoeksrapport.

< terug naar het overzicht