Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Stuurinformatie destilleren - van volle breedte naar beperkte, betekenisvolle informatie voor bestuurders

Hoe destilleer je uit de grote hoeveelheid beschikbare kwaliteitsinformatie op een afdeling Intensive Care (IC) bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor bestuurders? Dat was de hoofdvraag van een samenwerkingsproject van IQ healthcare en de afdelingen Intensive Care van het Radboudumc en het LUMC. Dit project werd uitgevoerd in het kader van het programma Sturen op Kwaliteit, onder leiding van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, gefinancierd door het Citrienfonds.

Op de IC wordt generieke en afdelingsspecifieke kwaliteitsinformatie verzameld. De grote hoeveelheid informatie belemmert echter het gebruik van de informatie door zorgverleners, managers en bestuurders ter bevordering van de kwaliteit van zorg. Vanuit de umc’s is dan ook de behoefte geuit om te komen tot een compacte set van indicatoren voor bestuurders op ziekenhuisniveau die waar nodig verdiept kan worden tot het niveau van de afdeling en/of de zorgverlener.

Door de kernset te selecteren uit al bestaande informatie neemt de registratiedruk niet verder toe. Om een breed gedragen en bruikbare kernset van kwaliteitsparameters te selecteren, is gekozen voor een aangepaste Delphimethode. Dit vragenlijstonderzoek onder 48 belanghebbenden (bestuurders, intensivisten, verpleegkundigen en ex-IC-patiënten en/of hun naasten) heeft twee kernsets van tien kwaliteitsparameters opgeleverd.

Voor beide umc’s leverde het een (deels overlappende) kernset van tien kwaliteitsparameters op. Opvallende bevinding is dat de geselecteerde stuurinformatie relatief veel kwalitatieve informatie bevat, zoals ‘verbeterpunten naar aanleiding van complicatiebesprekingen’. Men lijkt dus niet enkel geïnteresseerd in cijfers, maar juist in het verhaal achter de cijfers.

De kernsets zijn geëvalueerd in twee kwartaalgesprekken tussen IC-afdelingsleiding en Raad van Bestuur en lijkt van meerwaarde voor de dialoog over kwaliteit: in de gesprekken ging het daadwerkelijk over het verbeteren van knelpunten in de zorg.

De binnen dit project ontwikkelde methode vormt een stappenplan voor andere disciplines om uit alle verzamelde kwaliteitsinformatie een kernset van kwaliteitsparameters voor bestuurders te destilleren.

Het eindrapport alsmede meer informatie over het Citrienfondsprogramma en het project is te vinden op de website van het NFU.

< terug naar het overzicht