Huisarts en zorgverzekeraar belangrijke bronnen voor kwaliteitsinformatie

Transparantie van de kwaliteit van zorg staat hoog op de publieke agenda. Inmiddels circuleren  diverse indicatorensets bedoeld om patiënten te helpen geïnformeerde keuzes maken voor het beste ziekenhuis of de beste behandelaar. Maar gaan zij  zich daardoor inderdaad steeds meer gedragen als kritische zorgconsumenten? Zorgverzekeraar CZ liet onderzoeken wat borstkankerpatiënten doen met de informatie over kwaliteitsverschillen in borstkankerzorg. Wat vinden ze ervan en beïnvloedt dit hun ziekenhuiskeuze?

Het onderzoek is uitgevoerd door IQ healthcare en Dautzenberg Research & Advice . Ruim 450 borstkankerpatiënten vulden een internetenquête  in en 10 vrouwen lichtten in groepsgesprekken toe hoe zij om waren gegaan met de op beschikbare informatie.

Wel behoefte maar toch weinig gebruik

Van de geënquêteerde patiënten  is 92% zich bewust van kwaliteitsverschillen in borstkankerzorg. Zij hechten ook  veel waarde  aan transparantie en het beschikbaar zijn van informatie daarover. Als reden gaven ze aan dat het zorgverleners stimuleert om zo goed mogelijke zorg te bieden. Bovendien heeft ruim twee op de drie borstkankerpatiënten (69%)zelfbehoefte aan informatie over kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Echter, slechts een kwart (24%) van de geënquêteerde vrouwen is daadwerkelijk zelf op zoek gegaan naar informatie. Meestal zochten ze informatie over het ziekenhuis waar ze toch al van plan waren om naar toe te gaan. Minder dan 10% van alle geënquêteerde patiënten heeft daadwerkelijk ziekenhuizen onderling vergeleken en bij 3% is de gevonden informatie doorslaggevend voor hun ziekenhuiskeuze.

Emotionele achtbaan

Uit enquête blijkt dat van de patiënten die niet naar informatie hebben gezocht, de  belangrijkste reden 'ik geen tijd gehad om te zoeken' was (27%). De belangrijkste belemmering voor het gebruik van kwaliteitsinformatie is dat patiënten na het horen van de diagnose 'borstkanker'  in een soort emotionele achtbaan terechtkomen. Ze willen zo snel mogelijk behandeld worden en hebben het gevoel geen tijd te hebben voor een weloverwogen keuze voor het ene dan wel het andere behandelcentrum. Patiënten vertrouwen er daarom op dat de kwaliteit van de zorg in de meeste ziekenhuizen ''goed genoeg''is. Borstkankerpatiënten laten zich dan ook bijna altijd behandelen in een ziekenhuis in de buurt waar ook de diagnose  is gesteld.

Rol huisarts of zorgverzekeraar

Borstkankerpatiënten geven  in de enquête aan graag meer advies  te willen krijgen over kwaliteitsverschillen, het liefst van de huisarts (67%). Ook de zorgverzekeraar wordt genoemd als bron (28%).  Dit zijn in hun ogen de meest onafhankelijke en  (voldoende) deskundige partijen. De begeleiding van de huisarts in de keuze van een ziekenhuis wordt nu vaak als  onvoldoende ervaren.

Conclusie

Borstkankerpatiënten vinden transparantie in de zorg belangrijk. Tegelijkertijd heeft men veel vertrouwen in de basiskwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Ze kiezen daarom niet zozeer voor het beste ziekenhuis maar voor een ziekenhuis dicht in de buurt.  Zonder begrijpelijk aangeboden kwaliteitscriteria met extra begeleiding van huisartsen of zorgverzekeraars, blijven patiënten behandelcentra kiezen 'op de automatische piloot' of op basis van wat vrienden, kennissen en familie hen adviseren.

De verwachting is dat met het toenemen van het gemiddelde opleidingsniveau en het gebruik van  internet, de interesse in kwaliteitsinformatie zal toenemen. Hoe groot de groep van gebruikers is, zal mede afhangen van de wijze waarop de informatie wordt aangeboden en de ondersteuning die patiënten daarbij krijgen.

Informatie

Het onderzoeksrapport 'kiezen borstkankerpatiënten voor kwaliteit' geeft een aantal praktische handvatten voor een gebruiksvriendelijker aanbod van vergelijkende kwaliteitsinformatie.

Voor meer informatie neem contact op met  Mariëlle Ouwens, IQ Development & Support

(m.ouwens@iq.umcn.nl) , Maaike Dautzenberg, Dautzenberg Research & Advice (info@maaikedautzenberg.nl) of  Jolyn van Vuuren, CZ (jolyn.van.vuuren@cz.nl).


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht