'Er der en læge til stede? Hvem kontakter vi, når vi bliver akut syge?'

Het Kennisnetwerk Spoedzorg van IQ healthcare heeft een samenwerking met de Research Unit for General Practice in Aarhus (Denemarken), waar onderzoeker Linda Huibers werkzaam is. Zij hebben recent subsidie (TRYG) gekregen voor een project waarbij gekeken wordt naar het hulpzoekgedrag van burgers in Denemarken en Nederland.

Nationale cijfers laten zien dat de Deense burger ongeveer twee keer zo vaak contact heeft met de huisartsenpost, zonder dat dit verschil verklaard kan worden door contacten met andere instellingen. Meerdere factoren kunnen een rol spelen bij dit verschil, maar mogelijk is (een deel van) de verklaring te vinden in het hulpzoekgedrag. Omdat de organisatie van de eerste lijn en de spoedzorg in het Deense en Nederlandse gzondheidszorgsysteem grotendeels vergelijkbaar zijn, is een studie ontwikkeld waarbij het hulpzoekgedrag in beide landen wordt onderzocht en vergeleken. Burgers uit beide landen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarbij zij voor een aantal cases dienen aan te geven welke actie zij zouden ondernemen. IQ healthcare zal als samenwerkingspartner de Nederlandse dataverzameling coördineren en betrokken zijn bij de ontwikkeling van de vragenlijst. Daarnaast worden in Denemarken de motieven voor het hebben van een contact buiten kantoortijd in kaart gebracht. 

Met deze studie hopen we meer inzicht te krijgen in het hulpzoekgedrag van burgers in relatie tot (acute) gezondheidszorgproblemen.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht