Publicatie in Vaccine: Vaccinatieroutine van hoogrisicopatiënten versterkt na pandemie

Mensen die in aanmerking kwamen voor een griepprik in 2009 en deze daadwerkelijk ophaalden, werden in 2010 relatief vaker opnieuw gevaccineerd dan de 'thuisblijvers'.

Dit effect gold nog iets sterker voor de mensen die zich in 2009 ook lieten vaccineren tegen influenza A(H1N1)pdm09 oftewel de Mexicaanse griep. Ook in het daaropvolgende jaar 2011 was het effect van kracht. Dit suggereert dat de vaccinatie routine niet significant negatief is beïnvloed door het rumoer rondom de Mexicaans griep uitbraak.

Achtergrond
In 2009 kreeg Nederland te maken met het pandemische influenza virus A(H1N1)pdm09, ook wel Mexicaanse griep genoemd. Het jaarlijkse griepvaccinatieprogramma werd uitgebreid met een extra vaccinatie voor hoogrisicopatiënten.

De uitbreiding van de vaccinatiecampagne leidde tot rumoer. Zowel tijdens als na de vaccinatieperiode werden positieve en negatieve berichten via de media verspreid. Daar komt bij dat de pandemie achteraf gezien veel milder was dan dat vooraf werd ingeschat.

IQ healthcare onderzocht door middel van een multilevel-cohortonderzoek of dit rumoer van invloed is geweest op de opkomst van hoogrisicopatiënten in de op de pandemie volgende vaccinatiejaren. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens die beschikbaar zijn uit de monitoring van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

In dat kader wordt jaarlijks, in opdracht van het RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek, onderzocht wat de omvang van de doelgroep (personen die conform de richtlijnen uit de NHG-Standaard 'Influenza en Influenzavaccinatie' in aanmerking komen voor influenzavaccinatie) en de vaccinatiegraad van de doelgroep is.

De monitoring wordt uitgevoerd met behulp van gegevens verzameld via het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH is een samenwerkingsverband van IQ healthcare, NIVEL, LHV en NHG. Zie voor meer informatie http://www.iqhealthcare-indicatoren.nl/indicatoren/influenzavaccinatie-bij-doelgroep/

Tacken MAJB, Jansen B, Mulder J, Visscher S, Heijnen M-LA, Campbell SM, Braspenning JCC. Pandemic influenza A(H1N1)pdm09 improves vaccination routine in subsequent years: A cohort study from 2009 to 2011.

Vaccine 31 (2013) 900- 905, http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.12.002

 

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht