Slotconferentie HARING project

Donderdag 14 maart heeft Gert Westert, directeur van IQ healthcare, de zogenoemde Haring-tools overhandigd aan Henk Smid, directeur van ZonMw, de opdrachtgever van het HARING-project.

Dit is een acroniem voor Handboek en toolbox Richtlijnontwikkeling in de Nederlandse Gezondheidszorg. Het zijn dertien instrumenten om het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen te ondersteunen. Ze zijn ontwikkeld onder coördinatie van IQ healthcare door alle richtlijnmakers in de Nederlandse zorg. De tools brengen de (inter)nationale kennis en ervaring bijeen op een dertiental onderwerpen zoals samenwerking bij en implementatie van richtlijnen Tevens werd de Kennisdatabank Richtlijnontwikkeling overgedragen aan de kwartiermaakster van het Kwaliteitsinstituut Diana Delnoy. Het Kwaliteitsinstituut zal deze kennisbank beheren en uitbouwen tot een handzame website voor de ondersteuning bij het tot stand komen van professionele standaarden en meetinstrumenten.

Het volledige eindrapport is hier te downloaden. 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht