Verpleegkundig Specialisten leveren een waardevolle bijdrage aan de spoedzorg

Verpleegkundig Specialisten bieden veilige, deskundige en doelmatige zorg aan patiënten die de Spoedpost bezoeken. Bovendien zijn patiënten tevreden over de geboden zorg. Dit blijkt uit het onderzoek 'Effecten van de inzet van Verpleegkundig Specialisten in de spoedzorg'. 

Verpleegkundig Specialisten zijn specifiek opgeleide verpleegkundigen die zorg bieden aan patiënten met veelvoorkomende klachten, zoals huidaandoeningen, luchtwegproblemen en klachten van het bewegingsapparaat. Ze nemen deze taken over van huisartsen en zijn bevoegd om zelfstandig diagnoses te stellen en medicijnen voor te schrijven.

Onderzoek op Spoedpost Eindhoven
In december 2010 zijn IQ healthcare (UMC St Radboud), de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) en de Centrale Huisartsen Posten (CHP) Zuidoost-Brabant een onderzoek gestart naar de effecten van het inzetten van Verpleegkundig Specialisten op de Spoedpost in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Normaal biedt, in het weekend tussen 10.00 en 17.00 uur, een team van vijf huisartsen zorg aan patiënten die de post in Eindhoven bezoeken. Gedurende het onderzoek werd op zaterdag of zondag één huisarts minder ingeroosterd. Deze dienst werd ingevuld door een Verpleegkundig Specialist.

Deskundige en veilige zorg
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de Verpleegkundig Specialist deskundig is en veilige zorg biedt. De kwaliteit van de zorg blijkt vergelijkbaar met die van de huisarts. Belangrijk waren de ervaringen van patiënten. Deze toonden zich over het algemeen tevreden en zagen geen verschil tussen behandeling door de huisarts en Verpleegkundig Specialist. Opvallend was dat de Verpleegkundig Specialist iets langer de tijd nam voor een consult, minder vaak medicijnen voorschreef en terughoudender was in het verwijzen naar de Spoedeisende Hulp. Dit laatste kan deels verklaard worden uit het gegeven dat de huisarts relatief meer complexe klachten behandelt, waarvoor aanvullende diagnostiek noodzakelijk is (bv. maag-, darm- en leverproblemen, hartklachten).

Gunstig effect op kosten spoedzorg
De inzet van Verpleegkundig Specialisten heeft ook in financiële zin een gunstig effect op de spoedzorg. Het lagere uurtarief van de Verpleegkundig Specialist draagt hieraan bij. Dat heeft ertoe bijgedragen dat al op diverse huisartsenposten in het land Verpleegkundig Specialisten werkzaam zijn. Echter, om deze trend door te zetten moeten snel meer Verpleegkundig Specialisten worden opgeleid op huisartsenposten en is een passende financieringsstructuur nodig. Het ontbreken van financiële kaders staat vooralsnog een meer voortvarende invoering van de Verpleegkundig Specialist in de spoedzorg in de weg.

Meer informatie::
Dr. Miranda Laurant, IQ healthcare
E:  m.laurant@iq.umcn.nl
T: 024-3666270


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht