Advies Denktank NFU: 'Naar effectieve, passende én betaalbare zorg'

Volgens een Denktank van NFU* zou een deel van de vandaag geleverde en vergoede zorg binnen het 'basispakket' wetenschappelijke toetsing op medische noodzakelijkheid en (kosten)effectiviteit niet doorstaan. Daarnaast is sommige zorg onnodig duur of niet in het belang van de patiënt. Een systeem om deze 'overproductie' wetenschappelijk te identificeren en te beteugelen ontbreekt echter.

De Denktank schetst twee hoofdlijnen waarlangs overproductie duurzaam kan worden teruggedrongen en voorkomen:

 1. Toets nieuwe én bestaande zorg in het basispakket systematischer en robuuster door middel van grondig wetenschappelijk onderzoek, en pas wetenschappelijke inzichten over medische noodzakelijkheid, (kosten) effectiviteit en passendheid met kracht toe in pakketbeleid, medische richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en medischonderwijs.
 2. Laat prikkels binnen het zorgverzekeringsstelsel aansluiten bij de kerntaak: het leveren van gezondheidswaarde aan patiënten die de kosten daarvan zelf niet kunnen dragen.

Op korte termijn ziet de Denktank drie lijnen om uitgaven binnen het basispakket te matigen:

 1. Geef patiënten meer steun bij het nemen van passende zorgbeslissingen
 2. Introduceer zorgremmende prikkels die bevorderen dat zorg alleen daar wordt verleend waar hij de meeste gezondheidswinst en kwaliteit oplevert, bijvoorbeeld door verdergaande concentratie van hoogcomplexe ingrepen;
 3. Versterk het 'verzekeringselement' van het basispakket door patiënten weer meer eigen individuele verantwoordelijkheid te geven voor kleine zorguitgaven.

Download: Naar effectieve, passende én betaalbare zorg. Advies van een Denktank van de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU)

 

 *Leden Denktank

 • drs. Cathy C. van Beek MCM, lid van de Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud in Nijmegen, voorzitter
 • Prof.dr. P.J.M. Bakker, hoogleraar Procesinrichting en Procesinnovatie in de zorg, AMC
 • Prof.dr. E. Buskens, hoogleraar Medical Technology Assessment, UMCGDr. J.F.B.M. Fiolet, Directeur RVE transmurale zorg, MUMC+
 • Prof.dr. J. Kievit, hoogleraar Kwaliteit van Zorg, LUMC; lid Advies Commissie Pakket CvZ
 • Prof.dr. M. Kramer, hoogleraar Algemene Inwendige Geneeskunde, VUmcProf.dr. J.P. Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC
 • Prof.dr. K.G.M. Moons, hoogleraar Klinische Epidemiologie,UMC Utrecht
 • Prof.dr. G.P. Westert, hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek,UMC St Radboud.

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht