Promotie Anouk Spijkers op 20 september 'Systematic care for caregivers of people with dementia in community mental health services'

Dementie heeft een enorme weerslag op het persoonlijk leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Professionele ondersteuning van de mantelzorgers is belangrijk, zodat zij de zorg beter volhouden. Bovendien zijn de maatschappelijke kosten van dementie aanzienlijk. Uitstel van opname in een verpleeghuis helpt om die hoge kosten te beheersen.

De instellingen voor de GGZ bieden vele mogelijkheden om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen. Helaas worden deze mogelijkheden niet structureel gebruikt. In de huidige werkwijze worden mogelijke problemen van mantelzorgers namelijk niet systematisch in kaart gebracht, waardoor mantelzorgers vaak onzichtbaar blijven.

Daarom is het Systematisch Zorgprogramma Dementie (SZP-Dementie) ontwikkeld. Een systematische en proactieve benadering kan overbelasting en depressieve gevoelens van mantelzorgers verlichten en opname van een naaste met dementie in een verpleeghuis uitstellen. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat voorwaarde hiervoor is dat de behandeling intensief is en mantelzorgers een keuze kunnen maken uit verschillende behandelstrategieën en -opties.

Anouk Spijker concludeert na twaalf maanden onderzoek in de GGZ dat mantelzorgers, behandeld door zorgprofessionals getraind in het SZP-Dementie, niet minder overbelast zijn en dat hun naaste niet minder vaak of later wordt opgenomen in een verpleeghuis, in vergelijking met de reguliere behandeling. Het  interventieprotocol van het SZP-Dementie is beperkt nageleefd, waardoor het moeilijk is om te bepalen of het programma heeft gewerkt.

Toekomstig onderzoek moet de bereidheid en mogelijkheden voor verandering stimuleren als onderdeel van de interventie. Volgens Spijker kan alleen een sterke motivatie op alle niveaus van de organisatie de introductie van kwaliteitsverbeterende innovaties in de praktijk faciliteren.

Informatie Radboud Universiteit


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht