Individueel functioneren huisartsen beoordeeld

Voor de huisartsen heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een Visitatiemodule beschikbaar, waarmee het individueel functioneren kan worden beoordeeld. Deze Visitatiemodule bestaat uit vier onderdelen:

  1. Een portfolio waarin de huisarts zelf analyseert hoe hij of zij functioneert en wat de sterke punten en verbeterpunten zijn van zijn/ haar functioneren
  2. 360-graden feedback waarbij in de directe werkomgeving van de huisarts door de huisarts zelf informatie wordt verzameld over zijn/ haar functioneren. Te denken valt aan: collega-huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en medici uit een andere discipline.
  3. Een evaluatie van het individueel functioneren van de huisarts door patiënten.
  4. Een evaluatiegesprek aan de hand van het verzamelde materiaal met een getrainde gespreksleider.

Uit een pilotstudie onder 32 huisartsen uitgevoerd door IQ healthcare blijkt dat de huisartsen in voldoende mate collega's en patiënten hebben kunnen raadplegen, maar deze personen hadden geen goed zicht op alle aspecten van het functioneren van de huisarts. In het algemeen zijn de waarderingen erg positief, waarbij de collega's iets minder kritisch zijn op het functioneren dan de huisarts zelf. De patiënten zijn doorgaans zeer positief.

Deze laatste  uitkomst heeft geleid tot een voorstel om de vragenlijst met patiëntenervaringen in tekorten. Het visitatiegesprek wordt zeer gewaardeerd. Geconcludeerd wordt, dat de vragenlijsten behulpzaam zijn bij de beoordeling, maar dat de opbrengst kan worden vergroot door nog iets dieper in te gaan op de verkregen respons. Dit betekent dat de huisartsen het portfolio en het daaraan gekoppelde verbeterplan verder uitwerken. Bekeken wordt welke ondersteuning daarbij geboden kan worden.

Rapport Evaluatie Pilot Visitatiemodule, Drs. Juliette Cruijsberg, Dr. Jozé Braspenning

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht