Promotie Arna van Doorn-Klomberg

Op 3 juni 2015 heeft Arna van Doorn-Klomberg aan de Radboud
Universiteit haar proefschrift, getiteld "Practice accreditation in general practice. Measurement validation and impact on chronic care management" succesvol verdedigd.

Huisartsen kunnen de NHG- praktijkaccreditatie gebruiken om inzicht te krijgen in het eigen handelen en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Van Doorn - Klomberg toonde in haar proefschrift aan dat het meetinstrument van de NHG-Praktijkaccreditering® hier geschikt voor is. Wel is er een zekere foutenmarge rondom de scores van praktijken. Voor het intern inzicht verkrijgen vormt deze foutenmarge geen belemmering. Maar als de scores ook gebruikt worden voor het afleggen van externe verantwoording, dan is een kleinere foutenmarge wenselijk. Om de foutenmarge te verkleinen kan meer data  verzameld worden, dit is echter belastend voor de praktijk en niet altijd mogelijk. Van Doorn - Klomberg toont aan dat de foutenmarge ook beperkt kan worden door het samennemen van verschillende scores in een totaalscore.

Van Doorn - Klomberg keek ook naar de effecten van deelname aan de NHG-Praktijkaccreditering® op de chronische zorg. Hieruit bleek dat praktijken die deelnamen aan de accreditatie hun zorg verbeterden. Mogelijk hebben ook andere initiatieven, zoals de gelijktijdige ontwikkeling van zorggroepen, hier een bijdrage aan geleverd. Deelnemers zelf waren over het algemeen positief over de accreditatie. Wel vonden ze de tijdsinvestering om de data te verzamelen te belastend.

Tenslotte beschrijft het proefschrift de relaties van patiëntkenmerken en organisatorische factoren met de gemeten processen en uitkomsten van chronische zorg. Alhoewel diverse factoren een invloed lijken te hebben op de scores, is deze invloed dusdanig  klein dat scores toch goed met elkaar vergeleken kunnen worden zonder te  corrigeren voor al deze factoren.

Haar promotor was prof. dr. Michel Wensing, co-promotoren waren dr. Jozé Braspenning en dr. René Wolters.

Arna van Doorn-Klomberg studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit en werkte als junior onderzoeker bij IQ healthcare aan bovengenoemd onderzoek. Momenteel is zij werkzaam als flexdocent bij de HAN, opleiding master physician assistant.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht