Promotie Jozette Stienen

Jozette Stienen

21 Oktober verdedigde Jozette Stienen, MSc in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen met succes haar proefschrift getiteld: 'Quality of care for non-Hodgkin's lymphoma patients: variation, barriers and.

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling en de evaluatie van verbetermaterialen voor de zorg rondom patiënten met een non-Hodgkinlymfoom (NHL) beschreven (PEARL studie). De studie laat zien dat de Nederlandse NHL-zorg niet altijd volgens richtlijnen plaatsvindt en dat er grote variatie in zorg is tussen ziekenhuizen. Knelpunten die artsen naar voren brengen zijn o.a. het ontbreken van gestandaardiseerde formulieren voor multidisciplinaire overleggen. Patiënten vinden het gebrek aan patiëntinformatie en inlevingsvermogen van artsen belangrijke knelpunten.
Op grond van deze inzichten zijn materialen ontwikkeld om de NHL-zorg te verbeteren en deze zijn getest op effectiviteit en haalbaarheid in een RCT. Negentien ziekenhuizen kregen een feedbackrapport over hun eigen NHL-zorg, waarvan negen ziekenhuizen ook een pakket met verbetermaterialen ontvingen. Voor patiënten is een online tool ontwikkeld, om hen te helpen inzicht te krijgen in hun persoonlijke zorgpad.
Uiteindelijk waren in beide groepen veranderingen in de zorg zichtbaar, met name voor multidisciplinaire overleggen, maar het effect in de groep met de extra verbetermaterialen was niet groter dan in de groep met alleen het feedbackrapport. Van alle verbetermaterialen waardeerden artsen de feedbackrapporten het meest. Patiënten waren zeer tevreden met de online tool.
Geconcludeerd kan worden dat het lastig is om alle meegenomen aspecten in de NHL-zorg in één keer aan te pakken. Het lijkt wel voldoende om artsen feedback te geven over hun geleverde zorg om verandering op gang te brengen.
Haar promotoren waren prof. dr. J.H.J.M. van Krieken en prof. dr. N.M.A. Blijlevens en haar co-promotoren waren dr. R.P.M.G. Hermens en dr. P.B. Ottevanger.
Sinds januari 2015 werkt Jozette als beleidsmedewerker Kwaliteit bij de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) in Utrecht.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht