Marit Tanke verwerft Harkness Fellowship

Dr. Marit Tanke heeft de prestigieuze Harkness Fellowship (2016/2017) verworven.
Marit is senior onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare en plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg, een samenwerking met het ministerie van VWS.

Een Harkness Fellowship wordt toegekend door het Commonwealth Fund uit de
Verenigde Staten, een stichting die ijvert voor een betere gezondheidszorg voor
arm en rijk. Per jaar worden er wereldwijd veertien fellows geselecteerd
uit acht verschillende landen. Het fellowship biedt ambitieuze onderzoekers de
mogelijkheid om een jaar lang in de Verenigde Staten onderzoek te doen naar
belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg op het grensvlak van beleid,
praktijk en onderzoek.

Het onderzoek van Marit richt zich op de vraag hoe de inrichting en
organisatie van het zorgstelsel beter aan te kunnen laten sluiten op de
zorgvraag van de meest complexe patiënten. Uit onderzoek van IQ healthcare
blijkt dat een kleine groep van ongeveer 5% van de patiënten de helft van de
zorgkosten maakt. Dit zijn voor een groot deel complexe patiënten met veel
multimorbiditeit en daarbij logistieke uitdagingen in coördinatie en afstemming
van zorg. In Amerika is veel ervaring met specifieke programma's voor deze
patiënten. Marit wil onderzoeken hoe welke elementen uit deze programma's ook
van waarde zouden kunnen zijn voor Nederland en wat er voor nodig is om dit
duurzaam te implementeren. 

Het Commonwealth Fund wordt gefinancierd door met name particulieren en is
opgericht door Anna Harkness. Zij schonk in de eerste decennia van de vorige
eeuw tientallen miljoenen met oliewinning verdiende familiedollars aan goede
doelen. De fellowships bieden een unieke gelegenheid om onderzoek te doen in de
Verenigde Staten en daar samen te werken met experts en kennis op te doen van
de gezondheidszorgsystemen elders in de wereld.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht