HAN-promotiebeurs voor Gerda van den Berg en Getty Huisman-de Waal

De beurs is toegekend aan de onderzoekers Gerda van den Burg (PhD student, RD) en Getty Huisman-de Waal (PhD, RN, projectleider) voor het PhD project ‘Nurses for Food’. Het doel van dit project is ondervoeding in het ziekenhuis aan te pakken. Enerzijds door de voedingszorg beter te verankeren in de verpleegkundige zorg en daarnaast het zelfmanagement van de patiënt en diens naaste(n) te vergroten.

Ondanks toegenomen aandacht voor ondervoeding in het ziekenhuis is nog steeds 1 op de 3 patiënten ondervoed. Dit leidt tot toename van complicaties, een langere opnameduur en hogere zorgkosten.

De huidige behandeling van ondervoeding is gericht op verbetering van de voedingsinname en de voedingstoestand. Voedingszorg valt onder de basiszorg, alleen wordt dit door verpleegkundigen nog niet altijd als prioriteit ervaren.
Met dit project willen de onderzoekers de voedingszorg beter in de klinische zorg verankeren door de rol van de verpleegkundige als casemanager, in samenwerking met patiënt en andere zorgprofessionals, te versterken.

In een periode van vier jaar zullen de onderzoekers via verschillende methodieken* een verpleegkundige voedingsinterventie ontwikkelen en evalueren op effectiviteit en haalbaarheid.

Deze studie is onderdeel van het nationale project Basic Care Revisited.
BCR is gesubsidieerd door ZonMw. In dit project werkt IQ healthcare (Getty Huisman – de Waal en Maud Heinen) samen met de universiteiten van Maastricht en Utrecht. Met een groot aantal (pilot) RCT’s wordt evidence gezocht voor de dagelijkse verpleegkundige basiszorg in Nederland.

* Gebruikte methodieken zijn het Medical Research Council raamwerk en intervention mapping protocol.

Gerda van den Burg   Getty Huisman-de Waal

Gerda van den Burg                    Getty Huisman-de Waal 

 

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht