Zorgverleners en patiënten positief over PROMs, maar wie start bespreking in de spreekkamer?

De afdeling sociale geneeskunde, VUmc en IQ healthcare, Radboudumc hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) in de spreekkamer in te zetten. PROMs meten onder patiënten hoe zij hun gezondheid (oftewel de uitkomst van de ontvangen zorg, zoals kwaliteit van leven) ervaren. Het onderzoek is gedaan in opdracht van NFU/Zorginstituut Nederland.

Patiënten en zorgverleners zijn beiden positief over het gebruik van PROMs in de spreekkamer. Ze verschillen echter van mening over wat er besproken moet worden en wie het initiatief moet nemen. Patiënten vinden dat de PROMs vooral zouden moeten gaan over het kiezen van behandelingen en dat de zorgverlener het initiatief moest nemen. Zorgverleners zijn juist vooral positief over het laten zien van de eigen scores van de patiënt over de tijd en over het gebruik door patiënten om zorginstellingen te vergelijken. Zorgverleners vinden overwegend dat patiënten zelf het initiatief moeten nemen om dit soort informatie te bespreken in de spreekkamer.

Mogelijkheden voor patiëntparticipatie
Het gebruik van PROM-informatie biedt in theorie mogelijkheden voor verbetering van patiëntparticipatie in de spreekkamer. Zo kan het helpen bij het vergemakkelijken van keuzes over het behandeltraject of een zorginstelling en dus bijdragen aan gedeelde besluitvorming. Patiënten blijken de PROMs informatie in het algemeen goed te begrijpen. Betrokken patiënten geven aan dat ze de uitkomsten willen bespreken met hun zorgverlener.

Het project maakt onderdeel uit van NFU-expertisenetwerk Patient-reported outcomes: http://www.nfukwaliteit.nl/programmas/meten-van-kwaliteit/expertisenetwerken/patient-reported-outcomes/

Download rapport 'PROMs voor de ziekte van Parkinson: van spreekkamer naar publiek en weer terug'

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht