Toegekende subsidie ZonMw Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de zorg bij de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) op de gezondheidstoestand van de patiënt.
De kwaliteitsstandaard beoogt evidence based handreikingen voor verpleegkundigen en verzorgenden aan te dragen. Dit zijn onderbouwde adviezen over hoe
1) de ADL-zelfstandigheid van patiënten in kaart gebracht en het verloop van de ADL voorspeld kan worden (denk aan klinimetrie);
2) ADL-zorg kan bijdragen bij de vroegsignalering van andere zorgproblemen;
3) ADL-functioneren gestimuleerd en verbeterd kan worden en wat daarbij de rol van de mantelzorger kan zijn met als doel het verhogen van de zelfredzaamheid, de eigen regie en daarmee de ervaren kwaliteit van leven van patiënten en zijn of haar mantelzorgers (denk aan inzetten, uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen interventies);
4) de verslaglegging en overdracht rondom ADL-zorg verbeterd kan worden.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht