Van richtlijn naar Kwaliteitsstandaard Decubitus: de start is gemaakt!

In opdracht van ZonMw en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) herzien het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de multidisciplinaire V&VN richtlijn ‘Decubitus’. Zorgprofessionals, zorgvragers en wetenschappers op het terrein van de preventie en behandeling van decubitus werken hierin samen. Het projectteam wordt ondersteund door inhoudelijke en methodologische experts, waarbij onder andere prof. dr. Hester Vermeulen van IQ healthcare een rol heeft. De verpleegkundige rol en inzet zal een belangrijke focus krijgen. In Utrecht vond dinsdag 3 april jl. de aftrap plaats, waarvoor alle relevante beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties waren uitgenodigd. Alle aanwezigen ondersteunen het belang van de Kwaliteitsstandaard Decubitus.

ZonMw werkt in de programmalijn Kwaliteit van Zorg nauw samen met V&VN. ZonMw zet sinds 2015 subsidierondes uit, waarvoor een totaal budget van €6.2 miljoen beschikbaar is. ZonMw coördineert de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden. V&VN prioriteert de inhoudelijke onderwerpen en gaat de kwaliteitsstandaarden onderhouden: “Decubitus” is er hier één van.

De Kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg, gericht op verbeteren en borging van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven. Vooraf worden concrete uitgangsvragen geformuleerd op basis van een knelpuntanalyse onder zorgverleners en zorgvragers. Knelpunten die nu in de praktijk worden herkend zijn vooral gericht op vroegtijdige preventie en signalering, en de rol van de zorgvrager. Naast zorginhoudelijke thema’s zijn ook de organisatie van zorg, toepassingen als e-health en zorgtechnologie belangrijke onderwerpen die beschreven worden. Essentieel is de inbreng van de zorggebruiker in het projectteam, als ervaringsdeskundige. Tevens zullen HBO-V studenten de komende maanden zorggebruikers (met een verhoogd risico op) decubitus interviewen.

Voor de wetenschappelijke onderbouwing bouwt de Kwaliteitsstandaard Decubitus voort op de meest recente richtlijnen voor decubitus. Hiervoor wordt samengewerkt met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), de National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) en de PAN PACIFIC Pressure Injury Alliance (PPPIA), die gestart zijn met de update van de internationale richtlijn voor decubituszorg. Een belangrijk onderdeel van dit traject is de beoordeling of deze internationale kennis ook toepasselijk is voor de Nederlandse situatie.

Het kernteam bestaat uit dr. Erik de Laat, verpleegkundig specialist plastische chirurgie en onderzoeker, verbonden aan het Radboudumc, dr. Betsie van Gaal, docent en senior onderzoeker  en Marscha Engelen, MSc, gezondheidspsycholoog en onderzoeksmedewerker. Beiden zijn verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Voor vragen over de Kwaliteitsstandaard Decubitus, kunt u contact opnemen met:
Marscha Engelen, MSc   Marscha.Engelen@radboudumc.nl 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht