Eerdere nieuwsbrieven

Mei 2023
Februari 2023
December 2022
November 2022
September 2022

Juli 2022
Mei 2022
Februari 2022

Meer

Aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven?

* IQ nieuwsbrief

Academie voor Betaalbaarheid van zorg

* Programma Doen of laten?

Subsidie voor opschaling en uitbreiding van ‘Doen of laten?’

Het NFU programma ‘Doen of Laten?’ dat zorgverleners bewust maakt van de zorg die wèl en zorg die géén waarde toevoegt voor patiënten, kreeg onlangs een vervolgsubsidie van 3 miljoen uit het Citrienfonds voor de periode 2019-2022. Met deze subsidie worden succesvolle projecten uit de programmaperiode 2015-2018 opgeschaald, meer zorgverleners betrokken en kan in 2019 gestart worden met nieuwe projecten.

Het programma dat als onderdeel van het Citrienfonds startte in 2015, is een samenwerking van acht umc’s, tientallen ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, huisartsenpraktijken en andere samenwerkingspartners. Het kreeg de nodige publiciteit met de 1300 beter-niet-doen aanbevelingen voor medisch specialisten en in navolging daarvan zijn er Beter-laten aanbevelingen voor verpleegkundigen en huisartsen geïdentificeerd. Tevens werden acht projecten geselecteerd waar in het dagelijks handelen van zorgprofessionals èn in de interactie met de patiënt werd gewerkt aan het terugdringen (deïmplementatie) van niet-gepaste zorg. Een uitgebreid verslag van het programma en de resultaten vindt u in het rapport ‘Doen of laten in de gezondheidszorg?’. Opschaling van de succesvolle projecten is een van de speerpunten van de komende programmaperiode.

Call voor nieuwe projecten
Op de website doenoflaten.nl staat tot 6 mei een oproep open voor projectideeën van zorgverleners waarmee ze niet-gepaste zorg willen terugdringen. Geselecteerde projecten ontvangen financiële en inhoudelijke ondersteuning vanuit het programma ‘Doen of Laten?’.

Meer informatie op de programmawebsite


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht