Eerdere nieuwsbrieven

Mei 2023
Februari 2023
December 2022
November 2022
September 2022

Juli 2022
Mei 2022
Februari 2022

Meer

Aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven?

* IQ nieuwsbrief

Academie voor Betaalbaarheid van zorg

* Programma Doen of laten?

Het nut van een goed gesprek over de laatste levensfase

Gesprekken over wat bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames, zo blijkt uit een analyse van deze opnames. Ook leiden deze gesprekken tot een hogere kwaliteit van leven in de laatste levensfase, geven direct betrokken verpleegkundigen aan. Anne Wichmann, onderzoeker bij IQ healthcare, deed hier onderzoek naar en promoveerde op dit onderwerp op 16 november jl.

Anne startte in 2015 met haar promotieonderzoek op het Europese Unie PACE project. De EU heeft te maken met aanhoudend lage geboortecijfers en een toenemende levensverwachting, en naar verwachting zullen mensen in de EU de komende decennia steeds meer behoefte hebben aan zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. Echter, studies laten zien dat deze zorg vaak niet optimaal is. Daarom is het van belang om onze kennis over het optimaliseren van palliatieve zorg in deze Europese instellingen te verbeteren. Tegelijkertijd is er een morele verplichting om efficiënt om te gaan met schaarse middelen. Het doel van dit proefschrift was daarom: het exploreren van variatie in efficiëntie van palliatieve zorgverlening door Europa heen.
Eén van de hoofdbevindingen van dit proefschrift is dat integratie van palliatieve zorg door het trainen van verpleegpersoneel middels de “PACE Stappen naar Succes” door de EU heen tot significante kostendaling door kortere ziekenhuisopnamen leidt, met behoud van kwaliteit van leven. Deze bevindingen zijn in september 2020 beschreven in BMC Medicine.

Lees meer


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht