Subsidie voor onderzoek IQ healthcare

In het programma van ZonMw: Open Competition 2021 hebben 16 onderzoeksteams innovatieve samenwerkingsverbanden opgesteld die gaan bijdragen aan innovatie in de wetenschap en de zorg voor de langere termijn. Voor het onderzoeksvoorstel "Navigating uncertainty in gender incongruence and differences in sex development” is €750.000 ontvangen van ZonMw voor verder onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Anke Oerlemans (onderzoeker bij IQ healthcare), Marij Hillen, Wyke Stommel, Chris Verhaak en Annelou L.C. De Vries, in samenwerking met een briljante groep ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.

Transgender en intersekse kinderen, hun ouders en gezondheidszorgprofessionals krijgen met veel onzekerheden te maken. Die onzekerheden gaan over medische, psychologische, ethische en communicatieve aspecten van de besluiten rondom de behandeling en de langetermijnontwikkelingen. Dit project richt zich op het leren begrijpen van die onzekerheden en het ondersteunen van de kinderen, hun ouders en gezondheidszorgprofessionals bij het herkennen, het praten over en het omgaan met de onzekerheden.   

Op de website van ZonMw kunt u meer lezen over de verschillende onderzoeksteams die meedoen aan Open Competition 2021.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht