Terugblik op congres Over de Bogen

IQ healthcare, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hielden op 10 november jl. de eerste editie van het jaarlijkse congres Over de Bogen. Voortaan wordt dit congres gezamenlijk en jaarlijks als netwerkbijeenkomst in Nijmegen georganiseerd: voor en door verpleegkundigen, docenten, en opleiders in verpleegkunde.

Het verpleegkundig vak en de inhoudelijke beroepsuitoefening ontwikkelen zich in volle vaart. Het thema van de middag was: Hoe kunnen verpleegkundigen zelf koers zetten op hun rol in de toekomstige zorg?

Professionalisering en profilering verpleegkundige

Een verpleegkundige heeft in de toekomst niet alleen een centrale rol in de patiëntenzorg, maar ook in de organisatie van zorg. Hoe bouwen we als verpleegkundigen samen innovatief, professioneel en in netwerken aan die toekomstige gezondheidszorg? Dat was de centrale vraag van het verpleegkundig Congres Over de Bogen.

Verpleegkundig podium Onderzoek, onderwijs en praktijk

Over de Bogen is ook een podium voor nieuwe ontwikkelingen van professionalisering en profilering. De verpleegkundigen en de beroepsgroep zelf ontwikkelen zich door onderzoek, onderwijs en de praktijk. Om welke relevante voorbeelden gaat het? Welke mogelijkheden zien verpleegkundigen binnen het vak? Hoeveel invloed hebben ze zelf om dit uit te bouwen? Wie onderscheiden zich al door hun inspanningen en verdienen in 2022 de Maas- Waal- en Rijn- prijzen

'Alles stroomt - Passende zorg'

Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN, en Hester Vermeulen, hoogleraar IQ healtcare, Radboudumc, openden het congres met een rede onder de titel 'Alles stroomt'. Ze namen de ruim 170 deelnemers mee in antwoord op de uitdagingen waar de zorg voor staat. ''In de toekomstige 'Passende zorg' wordt interprofessioneel samengewerkt, zodat iedereen nog goede zorg kan krijgen,'' gaven zij aan. ''Het is zorg die werkt en waardevol is. Waarin de patiënt participeert in het 'samen beslissen'."

''In dicht bij huis en in netwerken georganiseerde zorg ligt de focus niet op ziekte maar op gezondheid. Verpleegkundigen kunnen hierin hun leiderschap, onderzoekend en veranderend vermogen tonen en het voortouw nemen.'' Ook nodigden zij uit om een kijkje te nemen bij het netwerk Nursing Science Nijmegen. Hier zijn voorbeelden te vinden van het samenstromen van onderzoek, praktijk van patiëntenzorg en onderwijs voor toekomstgerichte beroepsontwikkeling.

Meer lezen kan via https://www.han.nl/artikelen/2022/11/verpleegkunde-volop-in-de-stroomversnelling/ Zet ook alvast 16 november 2023 in de agenda voor de 2de editie.

(foto Elske Nissen)


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht