Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Jos Kole, PhD

Kole, Jos

Universitair docent ‘Beroepsethiek in de gezondheidszorg’

+31 (0) 24 36 15305
jos.kole@radboudumc.nl
Icoon Facebook

 

Jos Kole is universitair docent 'beroepsethiek in de gezondheidszorg'.

Hij doceert beroepsethiek en filosofie in uiteenlopende fasen van de studies Geneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. Verder werkt hij mee aan integriteitsonderwijs voor promovendi van het Radboudumc en geeft hij ethiekonderwijs aan andere (aspirant) professionals in de zorg zoals verpleegkundigen en Physician Assistants (via HAN en Zorgacademie).

Ook doet Jos onderzoek naar uiteenlopende beroepsethische thema's zoals ethische aspecten van samenwerking, de rol van deugden voor beroepsethiek, ethiek van/in professionele communicatie, rechtvaardiging van morele oordelen, de herdefinitie van de relatie tussen patiënt en professional en beroepsgeheim. Hij publiceert en presenteert daarover in nationale en internationale tijdschriften en redigeert boeken. Het onderzoek van Jos sluit aan bij het IQ-thema ‘Professionele ontwikkeling en interprofessionele samenwerking’.

Een voorbeeld van een project dat Jos recent uitvoerde is het onderzoek voor het CEG-signalement ‘Goed samenwerken. Een ethisch perspectief’ over de ethische aspecten van samenwerking in sociale wijkteams. Dit onderzoek mondde uit in een door het CEG (Centrum voor Ethiek en Gezondheid) gepubliceerd rapport (mei 2016)

In 2015 publiceerde Jos met een collega:
Hoven, M. van den, & Kole, J. (2015). Distance, dialogue and reflection: Interpersonal reflective equilibrium as method for professional ethics education. Journal of Moral Education, 44(2), 145–164.

Meer informatie over Jos Kole (achtergrond, publicaties, activiteiten, nevenfuncties) via www.joskole.nl