Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Maud Heinen, PhD

Heinen M.jpg

Senior onderzoeker

+ (0)24 36 15305
maud.heinen@radboudumc.nl

De onderzoekslijn van Maud Heinen heeft als belangrijkste focus participatie van patiënten/cliënten en hun familie, zowel in de ziekenhuissetting als in de wijkverpleging.

Hoe betrekken we patiënten en hun naasten in de zorg, hoe beslissen we samen met patiënten en hun naasten en hoe stemmen we de zorg het beste af op de voorkeuren én mogelijkheden van de individuele patiënt in zijn unieke situatie, om te komen tot de best passende en meest persoonsgerichte zorg. Een belangrijke uitdaging hierin is hoe maken we zichtbaar wat de effecten zijn, voor de patiënt, zijn of haar naaste(n) en de organisatie en wat vinden we hierin belangrijk?

Een tweede speerpunt in het onderzoek is naast ontwikkeling de implementatie van innovaties en richtlijnen in de verpleegkundige zorg en in de multidisciplinaire zorgsetting. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in het toepassen van essentiële verpleegkundige zorg, in de ziekenhuiszorg en de wijkverpleging, en wat zijn de best passende strategieën bij de geïdentificeerde beïnvloedende factoren op de verschillende niveaus?

Eén van de vragen die hierin beantwoord zouden moeten worden is welke leiderschapskwaliteiten verpleegkundigen nodig hebben en hoe ze deze kunnen inzetten om hun rol te nemen in het vormgeven van het beroep in de huidige zorgomgeving. In de identificatie van beïnvloedende factoren worden uiteraard ook de andere niveaus meegenomen naast het individuele niveau, zoals onder meer het patiëntniveau, de organisatie, de professionele interactie, middelen en materialen en de politiek.