Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof.dr. Marianne Boenink

Boenink M.png

Hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg

+31 (0) 24 30 97704
marianne.boenink@radboudumc.nl

Prof.dr. Marianne Boenink houdt zich als hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg bezig met ethische vragen en dilemma’s in de zorg. Ze is daarbij bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen technologische innovaties en waarden in de zorg.

Nieuwe technologische mogelijkheden gaan vaak gepaard met rooskleurige toekomstvisoenen; ze zouden bijvoorbeeld ‘personalized medicine’ of ‘smart healthcare’ mogelijk maken. Daarachter zitten specifieke opvattingen over wat ‘goede zorg’ is, die op hun beurt worden gevoed door bepaalde manieren van denken over (onder meer) ziekte, gezondheid en menselijkheid. Marianne analyseert zulke vooronderstellingen en onderzoekt welke invloed ze kunnen hebben op de realisatie van waarden in de zorg. Daarmee wil ze bijdragen aan discussies over de wenselijkheid van die toekomstvisoenen.

Daarnaast onderzoekt Marianne hoe om te gaan met de ethische uitdagingen waarvoor concrete technologische innovaties in de zorg ons steeds weer stellen. Is het bijvoorbeeld wenselijk mensen zonder klachten te testen om de ziekte van Alzheimer vroegtijdig vast te stellen? Wat te denken van software die beter dan de gemiddelde arts in staat is afwijkingen op scans te herkennen, maar waarbij de arts niet kan controleren en navertellen hoe die software dat doet? En hoe zorg je dat zulke ethische vragen worden geïdentificeerd en meegenomen in innovatieprocessen?

Ten slotte is Marianne ook geïnteresseerd in de context waarbinnen besluiten worden genomen over wat ethisch al dan niet acceptabel is. Is het zinvol betrokkenen (zoals patiënten, zorgprofessionals, mantelzorgers, verzekeraars, beleidsmakers) mee te laten denken over de vraag of en wanneer een specifieke innovatie verantwoord is, en zo ja, hoe? En welke rol speelt het ‘ethisch klimaat’ op een afdeling in de beslissingen van professionals?