Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof.dr. Marijn de Bruin

Bruin M de.jpg (1)

UHD, assistant professor

+31 (0) 24 30 94321
marijn.debruin@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Prof. Marijn de Bruin is gedragswetenschapper, Universitair Hoofddocent en senioronderzoeker bij IQ healthcare en hoogleraar in Health Psychology bij de University of Aberdeen (VK).

Hij doet onderzoek naar het ondersteunen van gezond gedrag en zelfmanagement (inclusief therapietrouw) in de zorgcontext.

Er is veel kennis over hoe gezond gedrag effectief ondersteund kan worden, maar de impact van die kennis op de praktijk is nog te beperkt. Zijn werk richt zich op het overkomen van 3 relevante barrières: 1. Het genereren van meer robuuste evidentie over de klinische en kosteneffectiviteit van gedragsinterventies in de zorg. 2. Het ontwikkelen en toepassen van innovatieve methoden voor evidence syntheses, om de effecten van gedragsinterventies beter in kaart te kunnen brengen. 3. Modellen ontwikkelen om de gedragswetenschappen fundamenteler te integreren in de gezondheidszorg.

Als mensen ook patiënt worden, kunnen ze vaak veel invloed uitoefenen op het verloop van de ziekte en de effectiviteit of noodzaak van een medische behandeling. Bijvoorbeeld door medicatie te gebruiken, te stoppen met roken, gewicht te verliezen, of meer te bewegen. Dit is echter niet eenvoudig (denk aan al je eigen niet-waargemaakte gezonde voornemens). De gezondheidszorg is er nu vaak niet voor ingericht om dit effectief te ondersteunen. De hulpverleners hebben vaak niet de tijd, incentives, vaardigheden en kennis voor. We zien dan ook dat veel mensen hun gedrag niet veranderen, of terugvallen. Gezien het enorme belang, voor de patiënt en de maatschappij, van gezonder gedrag, een lagere ziektelast, en minder zorgkosten – ligt hier een enorme uitdaging.