Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof.dr. Marijn de Bruin

Bruin M de.jpg (1)

hoogleraar Behaviour Medicine and Health psychology

+31 (0) 24 30 94321
marijn.debruin@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Prof. Marijn de Bruin is gedragswetenschapper, hoogleraar Behavioural Medicine & Health Psychology bij IQ healthcare (Institute of Health Sciences), honorary professor Health Psychology (Institute of Applied Health Sciences) bij de University of Aberdeen (VK), en Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek bij de Gedragsunit van het RIVM .

Hij doet onderzoek naar het ondersteunen van een gezonde leefstijl en zelfmanagement (inclusief therapietrouw) in de context van de publieke en curatieve gezondheidszorg.

Er is veel kennis over hoe gezond gedrag effectief ondersteund kan worden, maar de impact van die kennis op de praktijk is nog te beperkt. Zijn werk richt zich op het overkomen van 3 relevante barrières: 1. Het genereren van meer robuuste evidentie over de klinische en kosteneffectiviteit van gedragsinterventies in de zorg. 2. Het ontwikkelen en toepassen van innovatieve methoden voor evidence syntheses, om de effecten van gedragsinterventies beter in kaart te kunnen brengen. 3. Methoden ontwikkelen om de gedragswetenschappen fundamenteler te integreren in de gezondheidszorg.

Een ongezonde leefstijl heeft invloed op onze fysieke gezondheid, welzijn, draagt bij aan sociaal-economische gezondheidsverschillen, en leidt tot grote kosten voor de maatschappij. Dit geldt voor gezonde mensen maar ook als mensen patiënt worden, kunnen ze vaak invloed uitoefenen op het verloop van de ziekte en de effectiviteit van een medische behandeling. Bijvoorbeeld door medicatie te gebruiken, te stoppen met roken, gewicht te verliezen, of meer te bewegen. Dit is echter niet eenvoudig (denk aan al je eigen niet-waargemaakte gezonde voornemens). De maatschappij en de gezondheidszorg is er in de regel niet voor ingericht om dit effectief te ondersteunen. Zorgprofessionals hebben geregeld niet de tijd, incentives, vaardigheden en kennis om effectieve gedragsondersteuning aan te bieden. We zien dan ook dat veel mensen hun gedrag niet veranderen, of terugvallen. Gezien het enorme belang van gezonder gedrag en een gezondere omgeving, voor de burger. patiënt en de maatschappij – ligt op dit thema ‘Preventie’ wellicht wel de grootste uitdaging voor de gezondheidszorg in de komende decennia.

Sinds maart 2020 doet Marijn de Bruin veel onderzoek naar het gedrag van de maatschappij tijdens de COVID-19-pandemie. Hij is medeoprichter van de RIVM Corona Gedragsunit, waarbinnen hij lid van het kernteam is en hoofd wetenschappelijk onderzoek. Hij overlegt op regelmatige basis met verschillende ministeries en voert in de media het woord over ons gedrag. Het gedragsweten­schappelijk onderzoek naar percepties, gedrag en welzijn van burgers tijdens de coronapandemie is gefinancierd door ZonMw, NWO en het Ministerie van VWS.