Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wetenschappelijke achtergrond

Na zijn studies geneeskunde en bedrijfskundige economie trok de wetenschap Tijn al snel. Hij promoveerde in 1995 op een toen nog nauwelijks actueel thema, de mogelijkheden van marktwerking in de gezondheidszorg. Vervolgens werkte hij in de dynamische omgeving van het UMC Utrecht dat in korte tijd transformeerde van een academisch ziekenhuis naar een Universitair Medisch Centrum door fusie met het Wilhelmina KinderZiekenhuis en de medische faculteit.

Hij maakte enige jaren deel uit van de directie van het Hart Long Centrum Utrecht, verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de locatie UMC. Het onderzoek trok hem echter en hij vervolgde zijn onderzoeksloopbaan bij Prismant. Hij heeft daar een grote onderzoeksafdeling opgezet op het gebeid van meten en verbeteren van kwaliteit en startte met verschillende collega’s promotietrajecten op dat terrein. Het wetenschappelijk onderzoek was een logische volgende stap en dus maakt hij in 2011 de overstap naar IQ healthcare.

Daar heeft hij zich het afgelopen decennium met name toegelegd op onderzoek naar implementatie van passende zorg en deïmplementatie van niet-gepaste zorg. Hij was gedurende 9 jaar programmaleider van Doen of laten?, een landelijk programma om zorgverleners en patiënten bewust te maken dat niet alle zorg effectief is en sommige zorg zelfs schadelijk kan zijn voor patiënten. Tevens vertegenwoordigt hij de universitair medische centra in de werkorganisatie van het landelijke programma Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG).

Zijn onderzoek concentreert zich op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoeveel niet-gepaste zorg is er?
  • Hoe kunnen we stoppen met niet-gepaste zorg?
  • Hoe kunnen we effectieve interventies om te stoppen met niet-gepaste zorg succesvol opschalen?
  • Hoe kunnen we patiënten optimaal informeren om de voor hen optimale keuze te maken voor passende zorg?
  • Hoe kunnen we het onderwijs en de nascholing zo organiseren dat passende zorg een vanzelfsprekendheid wordt voor zorgverleners?