Eerdere nieuwsbrieven

Mei 2023
Februari 2023
December 2022
November 2022
September 2022

Juli 2022
Mei 2022
Februari 2022

Meer

Aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven?

* IQ nieuwsbrief

Academie voor Betaalbaarheid van zorg

* Programma Doen of laten?

Online inzage in medisch dossier voor patiënten en zorgverleners: mogelijkheden en onmogelijkheden

Afbeelding logo project OPEN

Huisartspraktijken dienen sinds kort hun medisch dossier te 'openen' voor hun patiënten, ook wel online inzage in het medisch dossier genoemd. Hiermee krijgen patiënten bijvoorbeeld inzicht in hun medicatielijst, uitslagen van onderzoek en het advies van de huisarts.

Met het OPEN-programma[1] wil het ministerie van VWS stimuleren dat iedere inwoner van Nederland die dat wil, inzage krijgt in de eigen gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld via een patiëntportaal of een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit brengt verschillende vragen met zich mee. Zijn de zorggebruiker en de zorgverlener in staat om deze nieuw rol op te pakken? Welke afwegingen spelen daarin mee? Wat zijn dan de randvoorwaarden? Zijn extra maatregelen nodig voor kwetsbare groepen? En welke dan? 

In opdracht van OPEN doet IQ healthcare, in samenwerking met Caphri[2] (Universiteit Maastricht) en het Nivel[3], wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van online inzage op patiënten, huisartsen, praktijkmedewerkers en de organisatie van huisartsenpraktijken. 

In het bijzonder doet IQ healthcare[4] een kwalitatieve dieptestudie naar de (on)mogelijkheden van online inzage voor zorggebruikers en zorgverleners. Daarop voortbordurend gaan we met de praktijk aan de slag welke ondersteunende innovaties in de huisartspraktijk nodig zijn en hoe we de opgedane kennis en ervaringen duurzaam kunnen overdragen aan andere praktijken.

Binnen het kader van dit onderzoek is er een literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van online inzage op patiënten, zorgverleners en hun interactie, en de factoren die het gebruik van online inzage belemmeren of bevorderen.

In deze infographic leest u de bevindingen van de onderzoekers in (internationale) publicaties en wat er komende periode verder wordt onderzocht.

Noten:

[1] Organisatie = OPEN.  Collega’s: Bart Brandenburg, Anne Goossens, Esther van Kessel

[2] Organisatie = Caphri, universiteit Maastricht. Collega’s: Rosa Thielmann, Rik Crutzen, Jochen Cals, Ciska Hoving

[3] Organisatie = Nivel. Collega’s: Jelle Keuper, Robert Verheij, Ronald Batenburg

[4] Vanuit IQ healthcare: Jozé Braspenning, Marianne Dees, Sevde Alkir-Yurt, Gert Olthuis, Maria van den Muijsenbergh


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht