Prijs voor Platform Diversiteit in Geslacht en Gender

Oerlemans A verkleind 2.jpg

Onlangs is de Hermesdorfprijs 2023 toegekend aan het Platform Diversiteit in Geslacht en Gender, een interfacultaire samenwerking waar dr. Anke Oerlemans vanuit de afdeling IQ Health deel van uitmaakt. Dit onderzoeksplatform bundelt kennis en expertise rond intersekse en trans thema’s uit verschillende wetenschappelijke disciplines om, samen vanuit een interdisciplinair perspectief, onderzoek te doen. Met dat onderzoek willen de onderzoekers van dit platform bijdragen om over mensenrechten, inzichten uit genderstudies, sociale wetenschappen, ethiek, taal- en communicatiewetenschappen en politicologie in dialoog te gaan met het medisch discours. Ze streven ernaar om onderzoek te doen dat gebaseerd is op de ervaringen en noden van intersekse en trans personen, en werken daarvoor graag van meet af aan samen met trans en intersekse personen, belangenorganisaties en andere belanghebbenden.

De Hermesdorfprijzen gaan elk jaar naar een junior en een senior onderzoeker van de Radboud Universiteit en/of Radboudumc die met hun onderzoek een belangrijke maatschappelijke impact hebben gehad. In de traditie van de naamgever wordt daarbij naar onderzoekers gekeken die een zekere vorm van moed hebben getoond, hun nek hebben uitgestoken of niet zijn teruggedeinsd voor weerstand. Voor meer informatie, zie: Hermesdorfprijzen 2023 naar Platform Diversiteit in Geslacht en Gender en Paul Reef - Radboudumc.

 

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht