Artsen besteden veel tijd aan het EPD

In een onlangs verschenen studie in Applied Clinical Informatics is gekeken hoeveel tijd artsen in de hoofd-hals-oncologie besteden aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Maar liefst 44% van de tijd van het eerste consult en 31% van de tijd van het follow-up consult besteedden zij aan het EPD. Toch vinden veel artsen dat ze meer tijd nodig hebben voor documentatie in het EPD. 

De afgelopen decennia heeft het elektronisch patiëntendossier (EPD) een belangrijke rol gekregen in de patiëntenzorg. Er zijn potentieel veel voordelen zoals betere datakwaliteit, betere toegang en het hergebruik van de data voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering. In de praktijk blijkt het lastig deze voordelen te bereiken en zijn zorgverleners vaak veel tijd kwijt aan documentatie. Deze tijd-bewegingsstudie heeft de documentatietijd voor artsen in de hoofd-hals-oncologie in kaart gebracht. Hiervoor zijn verschillende consulten met video opgenomen en is met speciale software het gebruik van het EPD inclusief muis en toetsenbord geanalyseerd. Ook hebben de artsen een gevalideerde vragenlijst ingevuld over het gebruik van het EPD. 

Bij eerste consulten besteedden de artsen 44% van de tijd aan het EPD en bij follow-up consulten 31%. Artsen hadden gemiddeld bijna 600 muisacties en meer dan 1600 toetsenbordaanslagen per eerste consult nodig. Ondanks dat zij al veel tijd aan de documentatie in het EPD besteedden, gaf minder dan een kwart aan dat er voldoende tijd is voor EPD-documentatie. Toch gaf driekwart van de artsen aan dat het EPD hen hielp bij het leveren van kwaliteit.  

De studie bevestigt de zorgen om de hoge documentatielast, in dit geval in de hoofd-hals-oncologie. Het is belangrijk om deze documentatielast te beperken en tegelijkertijd de datakwaliteit te vergroten om het hergebruik van de invoerde data te optimaliseren. 
 

Lees hier de publicatie: Ebbers T, Kool RB, Smeele LE, Takes RP, van den Broek GB, Dirven R.Quantifying the Electronic Health Record Burden in Head and Neck Cancer Care. Appl Clin Inform. 2022 Aug;13(4):857-864. doi: 10.1055/s-0042-1756422. Epub 2022Sep 14. PMID: 36104154; PMCID: PMC9474268.