Beter herstel na een operatie door eHealth ondersteuning

Patiënten gaan na een operatie steeds sneller naar huis. Rondom het ontslag wordt hun informatie aangeboden over pijnmanagement, wondzorg, oefeningen, complicaties, etc. Voor veel patiënten is deze informatie echter moeilijk te bevatten. In deze multicenter RCT hebben we patiënten na de plaatsing van een knieprothese voorzien van een app die hen dagelijks begeleidde. Uit de resultaten blijkt dat zij hoger scoren op pijnmanagement, kwaliteit van leven, fysieke uitkomsten en tevredenheid.

Patiënten bij wie een knieprothese geplaatst wordt, worden vaak binnen twee tot drie dagen na de operatie ontslagen uit het ziekenhuis. Deze relatief korte opnameduur vergt veel van de patiënten in termen van zelfmanagement. In het geval van een knieprothese omvat zelfmanagement voornamelijk het onder controle krijgen van de pijn, het uitvoeren van oefeningen en dagelijkse zelfzorgactiviteiten. Patiënten ontvangen over deze onderwerpen veel informatie rondom het ontslag maar blijken in de praktijk nauwelijks in staat te zijn om deze informatie te onthouden.

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of het dagelijks begeleiden van patiënten met een app in de eerste vier weken na ontslag, hen beter in staat zou stellen om hun pijn onder controle te krijgen. Daarnaast hebben we gekeken naar het effect van de app op kwaliteit van leven (EQ5D), fysieke uitkomsten (KOOS PS), tevredenheid, ervaren betrokkenheid en zorgconsumptie.

We hebben een RCT uitgevoerd in vijf Nederlandse ziekenhuizen. In totaal hebben 213 patiënten deelgenomen bij wie een primaire, totale knieprothese werd geplaatst. Patiënten in zowel de controle- als de interventiegroep hadden toegang tot een app. Echter, de patiënten in de interventiegroep konden met een persoonlijke code het programma activeren waarbij ze dagelijks begeleid werden. De teksten, afbeeldingen en in totaal 24 video’s door orthopedisch chirurgen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten waren speciaal voor de studie ontwikkeld.

In totaal werden 114 patiënten ingedeeld in de interventiegroep en 99 in de controlegroep. De patiënten in de interventiegroep scoorden na vier weken significant hoger op alle uitkomsten. Patiënten in de interventiegroep gebruikten de app gemiddeld 26 keer.

Informatie over pijnmanagement, wondzorg en uitvoer van oefeningen werd het meest gelezen en bekeken.

Conclusie: Het ondersteunen van patiënten met een app in de vroege postoperatieve fase na een knieprothese-operatie heeft een positief effect. Gezien de steeds korter wordende opnameduur, adviseren we een interventie zoals deze op te nemen in de postoperatieve fase.

Lees hier het artikel.