Effectiviteit en veiligheid van manuele therapie bij zuigelingen en kinderen in kaart gebracht

Onderzoekers van IQ healthcare voerden een systematische review uit om inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van manueel therapeutische technieken bij zuigelingen (<1 jaar) en kinderen (1-18 jaar). 

Wereldwijd worden veel zuigelingen en kinderen behandeld met manuele therapie. Echter, de verscheidenheid aan klachten en aandoeningen is groot en de toegepaste technieken verschillen tussen zorgprofessionals en landen. Dit leidt tot discussies ten aanzien van effectiviteit en veiligheid.

Voor de onderzoekers was dit de aanleiding om de effectiviteit en veiligheid van de specifieke toegepaste technieken binnen de manuele therapie te onderzoeken. De systematische review includeerde 26 studies en in het beschrijven van de resultaten werd onderscheid gemaakt tussen zuigelingen en kinderen/adolescenten en tussen manipulatie- en mobilisatietechnieken.

Door de zeer lage kwaliteit van de evidentie is de effectiviteit van zowel manipulatie als mobilisatietechnieken onzeker. De literatuur beschreef vijf ernstige complicaties na high-velocity, low-amplitude (HVLA) manipulaties (tijdelijke quadriplegie, spierzwakte, ribfracturen en overlijden) bij vier zuigelingen en één kind. Bij vier casussen leek onderliggende pathologie gerelateerd aan deze complicaties. Na mobilisatietechnieken, zoals die in Nederland door manueel therapeuten worden toegepast, werden enkel tijdelijke reacties gerapporteerd, zoals hoofdpijn en duizeligheid. Concluderend kan gezegd worden dat spinale HVLA-manipulaties kunnen leiden tot ernstige complicaties. Daarentegen lijken mobilisaties een veilige behandeltechniek bij zuigelingen en kinderen/adolescenten, maar bewijslast voor de effectiviteit ontbreekt. 

Dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). 

Bron: Driehuis et al. (2019). Spinal manual therapy in infants, children and adolescents: a systematic review and meta-analysis on treatment indication, technique and outcomes. 

Lees het volledige artikel op https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31237917