Het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer

Om waardegedreven zorg te kunnen leveren wordt er steeds meer informatie verzameld over behandeluitkomsten (ook wel uitkomstinformatie). Deze uitkomstinformatie wordt vervolgens gebruikt om de zorg continu te verbeteren, onder andere door deze informatie te vergelijken tussen zorgverleners, om zo van elkaar te leren. Maar is diezelfde uitkomstinformatie ook bruikbaar in de spreekkamer om de patiënt beter te informeren en te ondersteunen in het maken van behandelkeuzes?

Om deze vraag te beantwoorden hebben de auteurs (o.a. van IQ healthcare) in interviews aan zorgverleners gevraagd wat hun perspectief is op het bespreken van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Vervolgens werden de patiënten van drie verschillende patiëntengroepen (prostaatkanker, longkanker en IBD) de uitkomstindicatoren die voor hun aandoening worden verzameld binnen de Santeon ziekenhuizen voorgelegd, en per indicator gevraagd of ze deze informatie belangrijk zouden vinden om te weten of te bespreken met hun zorgverlener.

In de interviews benadrukten zorgprofessionals het belang van het bespreken van uitkomstinformatie met patiënten, maar gaven ze aan dat er verschillende belemmerende factoren zijn om de informatie goed te kunnen gebruiken in de spreekkamer, waaronder lage responspercentages op patiënt-gerapporteerde uitkomst-vragenlijsten. De zorgverleners noemen vervolgens een aantal oplossingen voor deze belemmerende factoren, zoals het hebben van personeel dat tijd heeft om patiënten te ondersteunen bij het invullen van vragenlijsten. Zie onderstaand figuur voor een overzicht van de resultaten van de interviews:

Patiënten (n=283) geven aan dat ze graag inzicht willen hebben in uitkomstinformatie (77% van alle uitkomstindicatoren was gescoord als ‘belangrijk’), waarbij patiënten met verschillende aandoeningen enigszins verschillende informatiebehoeften lijken te hebben. Zo blijkt uit de resultaten van de vragenlijst dat long- en prostaatkankerpatiënten respectievelijk 69% en 76% van de uitkomstindicatoren willen bespreken met hun zorgverlener, terwijl IBD-patiënten maar 42% van de uitkomstindicatoren willen bespreken met hun zorgverlener.

Dit onderzoek laat zien dat zowel zorgverleners als patiënten waarde hechten aan het bespreken van uitkomstinformatie in de spreekkamer, maar dat de informatiebehoeften verschillen tussen patiënten(groepen). Dit benadrukt hoe belangrijk het is om gepersonaliseerde zorg te leveren. Op dit moment ervaren zorgverleners meerdere barrières om uitkomstinformatie in de spreekkamer te gebruiken. De voorgestelde maatregelen in dit onderzoek bieden aanknopingspunten om het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer te verbeteren.

Lees hier de publicatie: Westerink HJ, Bresser CC, Garvelink MM, van Uden-Kraan CF, Zouitni O, Bart HAJ, van der Wees PJ, van der Nat PB; Santeon Patient Participation Study Group. The use of outcome data in patient consultations from the healthcare professionals' and patients' perspectives: A mixed methods study. Patient Educ Couns. 2023 Oct 31;118:108043. doi: 10.1016/j.pec.2023.108043.  Epub ahead of print. PMID: 37925975