Het verborgen ideaal in competentieprofielen

Medische professionals in opleiding worden veelal opgeleid aan de hand van competentieprofielen. Vrij recent zijn daar ook de toetsbare clusteractiviteiten bijgekomen, de zogeheten Entrustable Professional Activities (EPA’s). In die profielen lijken ook allerlei positieve persoonlijke eigenschappen, deugden, te worden verondersteld. Deugden zijn cruciaal voor het goed uitoefenen van je vak en om er zelf ‘mens’ bij te blijven en zulke eigenschappen ontwikkelt men door een samenspel van gewoontevorming, positieve voorbeelden (rolmodellen) en reflectie. Maar welke deugden worden nu in zo’n profiel verondersteld? En wat voor verborgen ideaalbeeld vormen deze tezamen?
Het competentieprofiel en aanverwante gedrags- en houdingscriteria in de EPA’s voor Keel-, Neus- en Oorartsen in opleiding zijn door Pleuntje Verstegen, Jos Kole, Stef Groenewoud (allen IQ healthcare) en Frank van den Hoogen aan de hand van een zelf ontwikkelde deugd-ethische content analyse onderzocht. Het blijkt dat van arts-assistenten impliciet veel (een 30-tal) en allerlei uiteenlopende deugden gevraagd worden: verstandigheid, matigheid, betrokkenheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en plichtsgetrouw en consistent zijn, zijn vaak veronderstelde deugden. Met het expliciteren van impliciete veronderstellingen, zoals dit verborgen ideaal vervat in competentie-taal zit, willen we de discussie naar de rol en functie van ideaalbeelden stimuleren en handvatten bieden om met meer aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling in termen van deugden de opleiding tot specialist verder te verbeteren.

Lees hier het hele artikel: Pleuntje M. B. Verstegen, J. J. (Jos) Kole, A. Stef Groenewoud & Frank J. A. van den Hoogen: Virtues in Competency-Based Assessment Frameworks: A Text Analysis. Perspectives on Medical Education: https://doi.org/10.5334/pme.996