Minder morele stress na moreel beraad op de IC

IC-professionals worden in hun dagelijkse werk geconfronteerd met ingewikkelde ethische problemen. Tijdens een moreel beraad gaan zorgprofessionals onder leiding van een ethicus in gesprek over zulke problemen.  Onderzoekers Niek Kok (IQ healthcare), Marieke Zegers, Malaika Fuchs, Jelle van Gurp (IQ healthcare) en Astrid C. Hoedemaekers onderzochten twee jaar lang of moreel beraad leidt tot minder burn-out, minder morele stress en een betere afdelingscultuur. Ze concluderen dat IC-professionals die werken op ICs waar regelmatig moreel beraad werd gehouden minder morele stress ervaarden. Deze professionals ervaarden daarnaast een betere afdelingscultuur. Er was echter geen afname in burn-outklachten bij deze professionals.  Het onderzoek is recent gepubliceerd in Critical Care Medicine.

Lees het hele artikel getiteld 'Effect of Structural Moral Case Deliberation on Burnout Symptoms, Moral Distress, and Team Climate in ICU Professionals: A Parallel Cluster Randomized Trial'.
Door Kok, Niek MSc, Zegers, Marieke PhD, Teerenstra, Steven PhD, Fuchs, Malaika MD, van der Hoeven, Johannes G. PhD, van Gurp, Jelle L.P. PhD, Hoedemaekers, Cornelia W.E. PhD, in Critical Care Medicine, Volume 51 (00) June 02, 2023.