TGE: Waar begint de verandering, hoe gaan we veranderen?

We kunnen niet meer om klimaatverandering heen. De opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, extreme weersomstandigheden, de verdwijning van soorten werden al lang aangekondigd, maar worden nu steeds meer daadwerkelijk merkbaar om ons heen voor iedereen. In het vierde nummer van 2023 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) staan deze onderwerpen centraal, in het thema ‘Natuur, mens en gezondheid in harmonie’.

Dit themanummer is tot stand gekomen in vervolg op het congres Mens en natuur in harmonie: ecologie en gezondheid van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Op het congres werd van verschillende kanten belicht hoe de gezondheidszorg met de klimaatcrisis te maken heeft. Zo ook in dit themanummer met bijdragen van een aantal sprekers van het congres en een aantal aanvullende auteurs.

Waar begint de verandering, hoe gaan we veranderen? Dat is een rode draad door de thematiek van ‘Natuur, mens en gezondheid in harmonie’.

Geïnteresseerd geraakt? Lees meer in het Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis (IQ healthcare) en medesamensteller dr. Steven Dorrestijn, en bekijk de Inhoudsopgave van het nummer. Dit alles is te vinden op de website van TGE.