Voorschrijven van medicijnen door Physician Assistants

Voorschrijven van medicijnen was tot voor kort een voorbehouden handeling en alleen artsen waren bevoegd om deze handeling uit te voeren. Inmiddels is de wetgeving veranderd en zijn ook Physician Assistants (en Verpleegkundig Specialisten) bevoegd om, zonder overleg met een arts, medicijnen voor te schrijven. In het artikel Bos et al (2018) worden de resultaten van een studie naar het voorschrijven van medicatie door een team met PAs én artsen vergeleken met een team van alleen artsen.
In dit artikel worden de resultaten van een studie naar het voorschrijven van medicatie door een team met Physician Assistants én artsen vergeleken met een team van alleen artsen. De studie richt zich op de adherentie aan richtlijnen, waarbij aan de hand van 17 kwaliteitsindicatoren de adherentie wordt vastgesteld.

De benodigde gegevens zijn retrospectief verzameld bij 2.309 patiënten die op 34 ziekenhuisafdelingen zorg ontvingen. Op 2 van de 17 kwaliteitsindicatoren werd een verschil gevonden. Op deze indicatoren volgden teams met Physician Assistants de richtlijn beter op. Het betrof indicatoren over het voorschrijven van maagbeschermers bij het gebruik van zowel NSAID’s als corticosteroïden en het voorschrijven van maagbeschermers bij het gebruik van NSAID’s door patiënten die ouder waren dan 70 jaar.

Deze studie impliceert dat de richtlijnadherentie voor medicatie voorschrijven op afdelingen waar Physician Assistants naast artsen werkzaam zijn niet anders is dan op afdelingen waar alleen artsen werkzaam zijn. Met dit onderzoek kon niet aangetoond worden of het ook veilig is, daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

Lees hier het artikel van JM Bos, MJC Timmermans, GA Kalkman, PMLA van den Bemt, PAGM De Smet, M Wensing, C Kramers en MGH Laurant.