Regie over zorg met inzage in het huisartsendossier met MijnZorgnet

Half april gaat de pilot Inzage in het huisartsendossier met MijnZorgnet van start. Deze pilot biedt patiënten uit drie huisartsenpraktijken in en om Nijmegen de mogelijkheid om vanuit hun digitale  persoonlijke gezondheidsomgeving bij MijnZorgnet hun huisartsendossier in te zien.  Patiënten kunnen dan medische gegevens uit hun huisartsendossier in MijnZorgnet opslaan of delen met andere zorgverleners of hun familie. Zo kunnen zij  actiever betrokken zijn bij beslissingen over hun gezondheid en regie nemen over hun zorg. 

In deze pilot zijn we benieuwd: welke patiënten zijn geïnteresseerd om op deze manier inzage in hun dossier bij de huisarts te krijgen , wat doen zij met de informatie die zij lezen in hun dossier en wat zijn de gevolgen voor de relatie met de huisarts? 

De toegang voor de deelnemers aan de pilot is geregeld via het landelijk schakelpunt (LSP). Het LSP wordt al gebruikt voor uitwisseling van informatie tussen huisartsen, apothekers en huisartsenposten. De deelnemers hebben in deze pilot toegang tot hetzelfde deel van hun dossier bij de huisarts, dat ook door dienstdoende huisartsen bij de huisartsenpost geraadpleegd kan worden, de zogenaamde professionele samenvatting.  Deze samenvatting bevat de probleemlijst, de medicatielijst, een deel van de uitslagen van onderzoek en aantekeningen over de laatste consulten. In de pilot evalueren we uiteraard of de informatie in deze samenvatting begrijpelijk en bruikbaar is voor patiënten. 

Dit project is het eerste waarin het LSP gebruikt wordt door patiënten. Het project fungeert daarom ook als een pilot voor het programma MedMij dat kwaliteitsstandaarden en regelgeving ontwikkelt voor digitale gezondheidsomgevingen en gegevensuitwisseling.

Onderzoeker op dit project is Tjitske Vreugdenhil en projectleider is Tijn Kool.