Internationaal wetenschappelijk tijdschrift zet in op therapeutische kwaliteit

In 2021 publiceerde dr. Thomas Hoogeboom van de afdeling IQ Health samen met een internationale groep wetenschappers de i-CONTENT schaal. Deze schaal is ontwikkeld om de kwaliteit van oefentherapeutische interventies te beoordelen. Sinds de ontwikkeling van de eerste versie van de i-CONTENT schaal werd duidelijk dat veel oefentherapeutische interventies van lage kwaliteit zijn, wat mogelijk de effectiviteit van deze interventies negatief beïnvloedt. De editor van het Journal of Geriatric Physical Therapy wijdde er recent een editorial aan en riep onderzoekers op beter te investeren in de kwaliteit van oefentherapeutische interventies.

Dit editorial verkent de rol van de i-CONTENT-schaal bij de beoordeling van therapeutische validiteit in niet-farmacologisch interventieonderzoek. Twee essentiële aspecten, "methodologische validiteit" en "therapeutische validiteit", worden belicht. De auteur beschrijft dat er over de laatste jaren vooruitgang is geboekt op het vlak van methodologische kwaliteit, echter dat deze vooruitgang achterblijft op het vlak van therapeutische kwaliteit. Ze haalt hier expliciet het voorbeeld van oefentherapeutische programma's aan, waarvan de therapeutische kwaliteit vaak verrassend laag is. Systematische reviews, die deze studies bevatten, kunnen hierdoor tot misleidende conclusies leiden over de werkzaamheid van oefentherapie.

De i-CONTENT tool, met elf items die de therapeutische kwaliteit evalueren, wordt door de editor geïntroduceerd als een cruciaal hulpmiddel. Niet alleen voor het beoordelen van bestaand onderzoek, maar ook voor het ontwerpen van nieuwe studies. Onderzoekers, systematische reviewers, en andere editors worden aangemoedigd de i-CONTENT te gebruiken om de kwaliteit van niet-farmacologische interventies te waarborgen en de waarde van systematische reviews te vergroten.

De auteurs van de i-CONTENT tool hopen dat met deze editorial de eerste stap is gezet voor de verdere implementatie van dit instrument binnen wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van oefentherapie, fysiotherapie en revalidatie. Eenduidige ontwikkeling, rapportage en beoordeling van dit type complexe interventies dragen uiteindelijk bij aan het realiseren van een gezonde en betekenisvolle evidence-base.

Lees hier het editorial in de Journal of Geriatric Physical Therapy: Editor's Message: Increasing Our Effectiveness Detective-nes... : Journal of Geriatric Physical Therapy (lww.com)

En lees hier het artikel van Hoogeboom et al.: Hoogeboom TJ, Kousemaker MC, van Meeteren NL, et al. i-CONTENT tool for assessing therapeutic quality of exercise programs employed in randomised clinical trials | British Journal of Sports Medicine (bmj.com)