Protestantse steun voor de Nederlandse euthanasiepraktijk

Volgens velen worden euthanasie en hulp bij zelfdoding vooral bepleit door seculiere denkers, terwijl christenen sceptisch lijken te zijn. In een recente publicatie van prof. dr. Theo Boer (Protestantse Theologische Universiteit) en dr. Stef Groenewoud (IQ healthcare en PThU), verschenen in de Journal of the Society of Christian Ethics, concluderen de auteurs echter dat de Nederlandse euthanasiepraktijk - de meest liberale ter wereld - niet mogelijk zou zijn geweest zonder de steun van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij onderzochten vier bronnen, die de aard en omvang van die steun illustreren:

  • nationale enquêtes van 1970-2018,
  • officiële kerkrapporten 1972-2003,
  • bijdragen aan het publieke debat in de jaren zeventig en tachtig door protestantse theologen en artsen,
  • en recent onderzoek onder gereformeerde pastores naar hun ervaringen met pastoranten met een euthanasieverzoek  

Het artikel besluit met een reflectie in de vorm van zeven kenmerken van het Nederlandse calvinisme, met behulp waarvan de auteurs de redenen verkennen voor deze vroege steun, maar ook proberen te begrijpen waarom deze steun sinds de eeuwwisseling langzaam lijkt te verdwijnen.

De studies, die de input vormden voor dit paper, zijn onderdeel van het Moral Compass Project, waarin Theo Boer en Stef Groenewoud samenwerken.

Lees hier het artikel: Journal of the Society of Christian Ethics