Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek: Ethiek van leefstijl en preventie

Het derde nummer van 2023 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) is onlangs uitgekomen. In deze editie staat het thema ethiek van leefstijl en preventie centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn leefstijlzorg als religie, is een suikertaks te rechtvaardigen, en heb je eigenlijk ‘recht’ op ongezond gedrag? De artikelen in het nummer richten zich op de vraag waar ethiek van gezondheidsbevordering over zou moeten gaan en wie daarbij te betrekken.

In een artikel over leefstijlzorg laat de auteur zien hoe gezondheid in de leefstijlzorg heilig blijkt en wordt omgeven met technologisch ondersteunde rituelen rond bewegen, slapen, eten en drinken. Leefstijlzorg, in lijn met het credo Alles is gezondheid, koloniseert daarmee vrijwel het hele leven en ontneemt zo het zicht op andere waarden.
Vrijheid is één van de waarden die daarbij onder druk kan komen te staan. In een volgend artikel onderzoekt de auteur in hoeverre invoering van de suikertaks, zoals opgenomen in het coalitieakkoord van 2022, de individuele keuzevrijheid van burgers beperkt en hoe dat kan worden gerechtvaardigd aan de hand van de vrijheidsbenaderingen van John Stuart Mill en Isaiah Berlin.
Een andere benadering is te lezen in het derde hoofdartikel, waarin de auteurs pleiten voor een publieke ethiek die de veelsoortige experimenten van burgers serieus neemt en reflecteert op de impliciete normen in die praktijken. Zij zien een ethiek voor ogen die leert van de publieke plekken waar burgers, professionals en beleidsmakers zich inzetten voor een zorgzame leefomgeving, sociale inclusie en ontmoetingen over sociale grenzen heen.

Geïnteresseerd geraakt? Lees meer in het Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis (IQ healthcare) en medesamensteller dr. Donald van Tol, en bekijk de Inhoudsopgave van het nummer. Dit alles is te vinden op de website van TGE.