Vertrouwen als verbindend thema voor de samenwerking tussen topsporter en fysiotherapeut

In een kwalitatieve studie heeft een groep onderzoekers gesproken met topsporters en fysiotherapeuten om invloeden op de samenwerkingsband (therapeutic alliance) in kaart te brengen. Dit resulteerde in een raamwerk waarbij er meerdere relaties tussen negen verschillende thema’s werden ontIn een kwalitatieve studie heeft een groep onderzoekers gesproken met topsporters en fysiotherapeuten om invloeden op de samenwerkingsband (therapeutic alliance) in kaart te brengen. Dit resulteerde in een raamwerk waarbij er meerdere relaties tussen negen verschillende thema’s werden ontdekt. Het belangrijkste en meest verbindende thema voor alle andere thema’s bleek vertrouwen te zijn. Topsporters en fysiotherapeuten kunnen dit raamwerk gebruiken om te reflecteren op hun eigen samenwerkingsband om vervolgens deze prognostische factor, voor verschillende uitkomstmaten, te verbeteren. Een van de betrokken onderzoekers bij deze studie was prof. dr.  Philip van der Wees.

De therapeutic alliance is de samenwerkingsband tussen patiënt en behandelaar. Deze samenwerkingsband is een prognostische factor in de fysiotherapie voor verschillende uitkomstmaten van een behandeling zoals pijn, functie en beperking. In de reguliere fysiotherapie zijn invloeden op deze samenwerkingsband in kaart gebracht. In de topsport was dit nog niet gedaan.

In samenwerking met Sport Medisch Centrum Papendal is er een kwalitatieve studie uitgevoerd om dit verder te verkennen. Er is gesproken met tien topsporters en tien fysiotherapeuten aan de hand van een semigestructureerd interview. Uit de analyse van deze gesprekken kwamen negen thema’s naar voren, namelijk vertrouwen, communicatie, professionele band, sociale band, de topsporter, de therapeut, tijd, druk en tegenslag, en externe factoren. Vergeleken met de samenwerkingsband in de reguliere fysiotherapie zijn met name de invloeden vanuit de omgeving meer aanwezig. Verder werden er meerdere relaties tussen de negen thema’s gevonden en lijkt vertrouwen het meest belangrijk en meest verbindende thema te zijn. De deelnemers en vier extra topsporters en therapeuten, van buiten de studiepopulatie, waren het eens met de gevonden resultaten.

Met deze studie is er, aan de hand van de resultaten, een raamwerk gevormd die de complexe realiteit aangeeft van de samenwerkingsband tussen topsporters en fysiotherapeuten. Dit kan gebruikt worden door topsporters en fysiotherapeuten om te reflecteren op hun eigen samenwerking. Uit het raamwerk kan men aanknopingspunten ontdekken om de samenwerking te verbeteren en hiermee verbetering te realiseren van uitkomstmaten in de behandelingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wilmar Charmant (Maastricht University), Philip van der Wees (IQ healthcare), Bart Staal (HAN University), Robert van Cingel (SMC Papendal), Judith Sieben (Maastricht University) en Rob de Bie (Maastricht University).

Lees hier het artikel: Charmant, W.M., van der Wees, P.J., Staal, J.B. et al. A framework exploring the therapeutic alliance between elite athletes and physiotherapists: a qualitative study. BMC Sports Sci Med Rehabil 13, 122 (2021). https://doi.org/10.1186/s13102-021-00348-3